ДЕЦА ЗА СВОЈУ МАЈКУ, СЕСТРЕ, ТЕТКЕ, КОМШИНИЦЕ… – ДЗЕЦИ ЗА СВОЮ МАЦЕР, ШЕСТРИ, АНДЇ, НИНИ, СУШЕДИ…

У Културно-уметничком друштву „Тарас Шевченко” у Ђурђеву, у недељу 8. марта одржан је традиционални Осмомартовски концерт. У њему су учесници рецитовали, играли, певали и свирали на стиховели многих русинских писаца и тектописаца како би својим мајкама, сестрама, теткама, комшиницама и свим женама овог света честитали њихов дан, Међународни празник – Дан жена.

У програму су учествовали млађи чланови више секција домаћег Друштва, ђаци нижих разреда сеоске Основне школе „Јован Јованович Змај”, деца из Мешане групе сеоске Предшколске установе „Детињство” одељење „Ђурђевак” и гости, најмађи чланови Културно-уметничкого друштва „Јаким Говља” из Миколшеваца из Републике Хрватске. Програм је био весео, као и учесници, тако да није ни чудно да су ту позитивну атмосверу пренели и на публику која је у потпуности попунила салу ђурђевачког Дружтва.

Међународни празник 8. март, признат као Дан жена означава се као дан борбе жена за равноправност и људска права, односно дан борбе за економску, социјалну и политичку равноправност мушкараца и жена. Први Дан жена обележен је 1909. године у САД.

 

За војвођанске.рс : С. Саламун 

 

ДЗЕЦИ ЗА СВОЮ МАЦЕР, ШЕСТРИ, АНДЇ, НИНИ, СУШЕДИ…

У Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко” у Дюрдьове, внєдзелю 8. марца отримани традицийни Осмомарцовски концерт. На нїм учашнїки рецитовали, танцовали, шпивали и грали на стихи велїх руских поетох и тектописцох же би своїм мацером, шестром, андьом, нином, сушедом и шицким женом того швета винчовали їх дзень, Медзинародне швето – Дзень женох.

У програми участвовали младши члени вецей секцийох з домашнього Дружтва, школяре нїзших класох з валалскей Основней школи „Йован Йованович Змай”, дзеци з Мишаней ґрупи валалскей Дзецинскей заградки „Дзецинство” оддзелєнє „Дюрдєвак” и госци, наймладши члени Културно-уметнїцкого дружтва „Яким Ґовля” з Миколшевцох з Републики Горватскей. Програма була весела, як и учашнїки, та анї нє чудне же тоту позитивну атмосверу пренєсли и на публику котра у подполносци пополнєла салу дюрдьовского Дружтва.

Медзинародне швето, 8. марец, припознати як Дзень женох и означує ше як дзень борби женох за ровноправносц и людски права, односно дзень борби за економску, социялну и политични розвноправносц хлопох и женох. Перши Дзень женох означени 1909. року у ЗАД.    

 

За войводянски.рс : С. Саламун