САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је данас донела решење којим су из сталне буџетске резерве обезбеђена средства у износу од 5,3 милиона динара за радно ангажовање десет лица за послове санитарног надзора у трајању од шест месеци.

Решење је донето у циљу да се обезбеди ефикасни санитарни надзор у условима проглашене заразне болести ковид 19 и ванредног стања због те болести.

На седници је усвојена Информација о потреби испоруке средстава за хигијену и дезинфекцију у циљу сузбијања и спречавања ширења заразне болести коју изазива вирус ковид 19.

Дирекцији за робне резерве АП Војводине наложено је да испоручи 17.800 литара течног сапуна установама чији је оснивач АП Војводина у области здравствене и социјалне заштите, образовања, ученичког и студентског стандарда.

Покрајинска влада је донела решење да се обезбеди додатних 12.000 литара концентрисаног средства за дезинфекцију за потребе здравствених установа у Војводини.