РИБОКРАДИЦЕ СВЕ АКТИВНИЈЕ

ЈВП „ Воде Војводине“ своје пословање обавља и у измењеним околностима ванредног стања, које је донело нове изазове за рибочуваре. Наиме, претходних дана, и ноћи, пошто запослени рибочувари раде у 3 смене, примећено је да су рибокрадице активније.

08.04.2020. на Кикиндском каналу, на потезу Нови Бечеј-Бачка Паланка, у редовној контроли у ноћној смени, нађено је 19 постављених мрежа и других алата.  Позвана је полиција, са којом ЈВП „ Воде Војводине“ има одличну сарадњу, и предузела све неопходне мере.

09.04.2020. на потезу Бечеј-Богојево, такође у ноћној смени, у редовној контроли, код Турије, затечена су управо док ваде мреже, више лица. Рибочувари су предузели све мере из своје надлежности, одузели мреже, а против ових лица, која су већ кажњавана за исто дело, поднете су прекршајне пријаве.

Рибочувари чувају наше воде, природу, рибљи фонд. Свој задатак обављају савесно у условима који су и временски тешки, не ретко опасни.

Чувајмо наше воде и наше рибочуваре