БИЛИ СУ НАМ ПОЛИВАЧИ – БУЛИ НАМ ОБЛЇВАЧЕ Како је прошле године било у Ђурђеву

Млади али и старији у Ђурђеву задржали су традицију поливања, које како народна традиција тумачи извршава се за радост и срећу у симболици новог почетка и васкрснућа Исуса Христа. Данас на Други дан Ускрса дечаци и момци поливају девојке, а сутра на Трећи дан оне ће поливати њих.

После поливања поливачи се дарују украшеним ускршњим јајима.

Они који поливају са водом или парфемом говоре – Христос Васкресе, а поливане говоре – Ваистину Воскрес. Свако полива по три пута.

Ове године у циљу борбе против епидемије вируса короне и због забране кретања, овај обичај одложићемо за следећу годину.

#ОстаниКодКуће

Аутор: Б. Ђурђев 

БУЛИ НАМ ОБЛЇВАЧЕ

Млади алє и страши у Дюрдьове затримали традицию облїваня, котре як народна традиция толмачи окончує ше за радосц, щесце, очисценє у синволики нового початку и воскреснуца Исуса Христа. Нєшка на Други дзень Велькей ноци, облївац ходза хлапци и хлопи до дзивчатох, дзивкох и женох, а ютре на Треци дзень буду облївани хлапци и хлопи. По облїваню облїваче ше дарую зоз писанками.

Так нєшка тоти цо облївню з воду або пахнячку гуторя – Христос Воскрес, а облївани гуторя – Воистину Воскрес. Кажде облїва по трираз.

Того року з цильом борби процив епидемиї вируса корона и пре забрану рушаня, тот обичай преложени за шлїдуюци рок.

 

#ОстаньДома

Аутор : Б. Дюрдєв