ПРЕЛЕПЕ ДРВЕНЕ СТОЛИЦЕ КРАСЕ ГРКОКАТОЛИЧКУ ЦРКВУ – ПРЕКРАСНИ ДРЕВЕНИ СТОЛИ ПРИКРАШУЮ ЦЕРКВУ

Последњих неколико година у гркокатоличкој цркви Рођења Пресвете Богородице у Ђурђеву има пуно новог, црква је окречена, сви зидови исцртани, постављено је подно грејање и мермер на земљу, као и ограда која одваја предњи од задњег дела цркве, постављене су нове степенице за одлазак на црквени корош, нова улазна врата и још много тога. О свему томе брине се сеоски гркокатолички свештеник о. Михаил Холошњај који се осим унутрашњости цркве редовно брине и о црквеној порти у којој увек има прелепог цвећа и дрвећа. Иако о. Михаил Холошњај говори да изглед цркве није толико битан, свестан је да свако од нас воли да се моли у лепом и пријатном амбијенту.

После постављања новог мермера у цркви 2017. године, извађене су старе дрвене црквене столице у средњем делу цркве, али су одмах након тада чланови Црквеног одбора те ђурђевачке цркве и о. Михаил Холошњај причали да је потребно да се у цркву ставе нове столице, и да ће се тако нешто урадити чим буде средства. Захваљујући о. Михаилу, који редовно прати и аплицира на конкурсе на више новоа, крајем овог месеца је постављено двадесет нових украшених, резбарених столица од пуног дрвета. Средства за столице су добијена од Општине Жабељ по конкурсу за финансијску помоћ церквама и вирским заједницама на територији општине. По том конкурсу добијено је 500 хиљада динари и сав новац је уложен у те столице. Церковни одбор и о. Михаил Холошњај ће се и надаље залагати за редовно уређивање цркве и њене порте, као и за постављање још истих столица у средњем делу цркве.

 

За грађанскилист.рс : С. Саламун 

ПРЕКРАСНИ ДРЕВЕНИ СТОЛИ ПРИКРАШУЮ ЦЕРКВУ

Остатнї даскельо роки у грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове єст вельо нового, омальовани и прикрашени шицки мури, поставене жемово зогриванє и мрамор на жем, як и ограда котра одвоює предню од заднєй часци церкви, поставени нови ґрадичи на одход на ковруш, нови уходни дзвери и ище вельо того. О тим шицким ше стара валалски грекокатолїцки священїк о. Михаил Холошняй котри крем нукашньосци церкви поряднє допатра и ушорює и церковну порту у котрей єст вше красного квеца и древка. Гоч и о. Михаил Холошняй гутори же випатрунок церкви нє на тельо важни, свидоми є же кажде з нас люби видзиц красне и модлїц ше у красним амбиєнту.

После поставяня нового мрамору на жем у церкви 2017. року, виняти стари столки, алє такой теди члени Церковного одбору тей дюрдьовскей церкви и о. Михаил Холошняй бешедовали же би ше до церкви требали положиц нови столики, и же ше таке окончи док будзе средства. Так дзекуюци о. Михаїлови, котри провадзи и апликує на конкурси на вецей уровньох, концом того мешаца поставени двацец нови прикрашени столки зоз полного древа. Средства за столки достати од Општини Жабель по конкурсу за додзельованє финансийней помоци церквом и вирским заєднїцом на териториї општини. По тим конкурсу достате 500 тисячи динари и шицкок пенєж уложени до тих столкох. Церковни одбор и о. Михаил Холошнєй буду ше и надалєй закладац за поряднє ушоркованє церкви и єй порти, як и за поставянє ище истих столкох у штреднєй часци церкви. 

За грађанскилист.рс : С. Саламун