ЗА ПОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ЗА НАБАВКУ МАШИНА И ОПРЕМЕ У ВИСОКООБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА 26 МИЛИОНА ДИНАРА

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио је данас уговоре представницима високообразовних установа у АП Војводини које су добиле средства у висини од 26 милиона динара, на основу два јавна конкурса. Реч је о конкурсима за суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме, као и за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања чији је оснивач АП Војводина за 2020. годину.

Према речима секретара Милошевића, Покрајинска влада је и ове године, без обзира на то колико су околности биле тешке, помогла високообразовне институције и омогућила им поправку и одржавање објеката, као и набавку неопходне опреме за квалитетнију наставу.

„Факултети и високе школе су стабилне институције које су се постарале да саме себи помогну, а ми смо ту да их оснажимо када је реч о просторним ресурсима, лабораторијској опреми и дигитализацији рада студентских служби. Дакле, ми смо партнери у правом смислу те речи“, нагласио је Милошевић и додао да се нада ће до краја године ребалансом буџета бити обезбеђена додатна средства како би сви захтеви факултета и високих школа били испоштовани.

„Средства на конкурсу који омогућава набавку машина и опреме ове године су равноправно поделили факултети и високе школе, тако што су добили по три милиона динара. Захваљујући том конкурсу заокружен је процес дигитализације студентских служби пет високих струковних школа за образовање васпитача и Високе пословне школе у Новом Саду“, истакао је секретар Милошевић и најавио да ће већ у среду на седници Покрајинске владе бити одобрена додатна четири милиона за набавку софтвера за студентске службе високих васпитачких школа у Сремској Митровици, Вршцу и Суботици.

„Када је реч о средствима по конкурсу за суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, 11 милиона је припало високим школама струковних студија за реконструкцију крова, амфитеатра и санацију рампи за студенте са инвалидитетом. Факултети Универзитета у Новом Саду добили су за ову намену девет милиона динара за побољшање енергетске ефикасности објеката, текуће одржавање и замену прозора, портала и светларника“, казао је секретар Милошевић и закључио да су Секретаријату важни и просторни и људски ресурси, јер они доприносе квалитету и успешности високог образовања.

Ове године средства на основу поменута два јавна конкурса добило је осам факултета (Академија уметности, Факултет спорта и физичког васпитања, Филозофски факултет, Грађевински факултет у Суботици, Пољопривредни факултет, Медицински факултет, Технолошки факултет и Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици) и шест високих школа струковних студија чији је оснивач АП Војводина (Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, Висока техничка школа струковних студија у Суботици и Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду).