OSNOVNI PREDUSLOVI USPEŠNE POVRTARSKE PROIZVODNJE

Preduslovi intenzivne povrtarske proizvodnje su:

– poznavanje, praćenje, održavanje ili popravke kvaliteta zemljišta
– pokrivenost proizvodnih površina sistemima za navodnjavanje – poznavanje i praćenje kvaliteta vode koja se koristi za navodnjavanje
– kontrola kvaliteta finalnih, svežih poljoprivrednih proizvoda

Osnovni parametri kvaliteta zemljišta i voda su: pH vrednost, sadržaj makro i mikroelemenata, količina rastvorljivih soli. I kvalitet finalnih proizvoda zavisi od ovih parametara. Njihovom stalnom kontrolom i pravovremenom korekcijom smanjuje se mogućnost dobijanja ne kvalitetnih proizvoda i niskih prinosa koji ugrožavaju profitabilnost čitave proizvodnje.
Intenzivna poljoprivredna proizvodnja na otvorenom , plastenička i staklenička, zbog brze smene useva, zahteva kontinuirano praćenje kvaliteta zemljišta i voda za navodnjavanje. Ukoliko se stanje kvaliteta zemljišta i voda ne prati, brzo će se dogoditi da zemljište postepeno degradira, iz godine u godinu sve lošiji uslovi za gajenje biljnih kultura uslovljava lošije prinose i loš kvalitet proizvoda.
Neodgovarajuća pH vrednost može učiniti da zemljišni nutrijenti, iako prisutni u zemljištu , budu nedostupni korenovom sistemu. Makroelementi kalijum, kalcijum, fosfor , magnezijum nedostupni su biljkama u kiseloj sredinu. Redovnim praćenjem , pravovremenom korekcijom ili održavanjem pH vrednosti zemljišta, mogu se kreirati optimalni uslovi za gajenje biljnih kultura.
Pored mogućnosti praćenja pH vrednosti zemljišta i voda, može da se utvrdi i pH vrednost rastvora vode i đubriva ili pesticida jer se dešava da previše kisela ili previše alkalna reakcija takvog rastvora dovede do spaljivanja biljaka.

Autor: Ljiljana Vuksanović

Izvor: PSSS