ПОВОЉНИ КРЕДИТИ КАО ЕФИКАСНА ПОДРШКА ПРИВРЕДНИЦИМА

„Према последњим подацима из министарства финансија Републике Србије преко 10 000 привредних субјеката у РС је до сада остварило право на коришћење повољних кредита у износу преко 1 милијарде евра за ликвидност из програма мера подршке које је донела Влада Републике Србије.

Ова мера Владе је у потпуности оправдала свој циљ а који се огледа у очувањи ликвидности,стабилизацији пословања  као и спречавању отпуштања радника.

Важна је напомена да је већина привредника,микро и малих предузећа користила истовремено и остале мере помоћи државе као што су исплата минималца за три месеца,одложено плаћање пореза и доприноса на зараде.

Влада Републике Србије је такође уважила потребу и пружила подршку пољопривредним газдинствима посебним сетом мера у износу од 2,6 милијарди динара путем повољних кредита.

Туризам,угоститељство и транспорт као један од најугроженијих сектора ускоро ће такође путем усвојених мера бити подржан кредитним линијама са изузетно повољним условима и гаранцијама државе.(Фонд за Развој, 5 год.2 год.грејс период).“

И на крају је важно истаћи да су економске мере и одговорно вођена фискална политика Владе РС допринеле пуњењу републичког буџета преко ПДВ и акциза изнад планираног што свакако улива оптимизам у наредном периоду. „

 

За војводђанске.рс : зам.покр. секретара за привреду и туризам  Павле Почуч