ВОЈВОЂАНСКО ОСВЕЖЕЊЕ СЛАТКО КАО ОД ШЕЋЕРА – ВОЙВОДЯНСКЕ ОШВИЖЕНЄ СЛАТКЕ ЯК З ЦУКЕРУ

У другој недељи јула, у Ђурђеву који је познат по слатким лубеницама и дињама, почала је сезона продаје бостана. Уздуж главне улице лубенице и диње могу се купити на више места, а с обзиром да је на тржишту већ три недеље произвођачи очекују да ће његова цена убрзо бити нижа, док се на тржиште износи све више бостана. Због тога ће га убрзо бити на продају скоро на сваком ћошку на главној улици у Ђурђеву.

Ђурђево се од пре више година налази на путу који повезује аутопут Београд-Суботица и магистрални пут Нови Сад-Зрењанин па се од тад бостан боље продаје, посебно на мало. Многи редовни купци су добро упознати са произвођачима, па и са њиховим производима, због чега чешће купују код истих, односно код искуснијих произвођача који имају породичну вишедеценијску традицију производње бостана. Од Шајкаша према Жабљу на главној улици Ђурђева лубенице можете купити код породице Барна испред њихове куће, затим код породице Кањух који бостан продају испред Русинске школе, у самом центру села бостан можете купити код породица Харди и Банђур, а улицу даље према Жабљу код породице Шовљански чији чланови бостан традицијно продају испред своје куће, а осим класичне понуде, више врста црвене лубенице и диња, на продају имају и жуту лубеницу коју једино они производе у Ђурђеву. Мањи број произвођача бостан продаје од куће, и испред куће у другим улицама села, док га чланови породице Хромиш и Харди из Ђурђева продаје на магистралном путу Нови Сад-Зрењанин недалеко од расадника, на њиви где гаје бостан, са леве и десне стране спомутог пута, односно око два километра од кружног тока Жабаљ-Ђурђево према Новом Саду.

Произвођачи, али и купци задовољни су са овогодишњим квалитетом бостана јер је сладак као шећер, а оно са чиме су произвођачи још задовољни је и цена. С обзиром да је мраз уништио већину воћа, њихова цена је већа, па се произвођачи бостана надају се да неће имати проблем да га продају. Лубеницу продају по 50 динара, а дињу по 100 динара по килограму. Овогодишњи бостан су раније секли и износили за продају него прошле године, али се очекује да ће рода бити мање због суше, односно недостатка обилнијих падавина последњих месеци. Иако је на већини бостана развучен систем за наводњавање, фали кише која би ипак допринела бољем кавитету бостана. Суше се увелико одражава на усеву других пољопривредним производа у ђурђевачом атару.

Због ширења корона вируса и разних мера, па и затварање пијаца и вашара, сви произвођачи, па и произвођачи бостана плаше се да ли ће успети да продају сав род бостана.

 

КУПУЈТЕ ДОМАЋЕ!

 

За војвођанске.рс : С. Саламун 

 

ВОЙВОДЯНСКЕ ОШВИЖЕНЄ СЛАТКЕ ЯК З ЦУКЕРУ 

У другим тижню юла, у Дюрдьове котри познати по слатких ґереґох и диньох, почала сезона резаня бостану. Вонконцом главней улїци ґереґи и динї мож купиц на вецей местох, а понеже го на предай єст уж три тижнї продукователє опчекую же цена пошвидко будзе нїзша, док ше на тержиште виношиц вше вецей бостану. Пре таке у Дюрдьове на главней улїци го пошвидко будзе купиц скоро на кажим углє. 

Дюрдьов ше од пред вецей роки находзи на драги котра повязує аутопут Беоґода-Суботица и маґистралну драгу Нови Сад-Зренянин та ше од теди бостан лєпше предава, окремно на мало. Велї порядни купци уж упознати зоз продукователями и їх продуктами, та часто купую при истих, односно при искуснєйших продуковательох котри маю фамилиярну вецейдеценийну традицию пестованя бостану. Од Шайкашу ґу Жаблю на главней улїци Дюрдьова ґереґу мож купиц при фамилиї Барна чийо члени их предаваю опрез свойого обисца, потим при фамилиї Канюх котра бостан предава опрез Рускей школи, у самим центре валал бостан мож купиц при членох фамилийох Гарди и Бандюр, а улїчку далєй ґу Жаблю при фамилиї Шовлянски котра бостан традицийно предава опрез обисца, а крем класичного понукнуца, вецей сорти червеней ґереґи и динї, на предай маю и жовту ґереґу котру у Дюрдьове лєм вони продукую. Менше число продуковательох бостан предава з дому, и опрез обисца у других улїцох валала, док го члени фамилиї Хромиш и Гарди з Дюрдьова предава на маґистралней драги Нови Сад-Зренянин нєдалєко од расаднїку, на полю дзе их пестую бостан, з лївого и правого боку спомутей драги, односно коло два километри од кружного цеку Жабель-Дюрдьов спрам Нового Саду.

Продукователє, алє и купци задовольни зоз тогорочним квалитетом бостану понеже є слатки як цукер, а тото з чим продукователє тиж задовольни и цена. Понеже мраз знїщел векшину овоци, їх цена у тим року висша, та ше продукователє бостану наздаваю же пре таке нє буду мац проблем попредац го. Ґереґу ище вше предаваю по 50 динари за килу, а диню по 100 динари. Тогорочне резанє бостану почало скорей як прешлого року, алє ше опчекує же роду будзе менєй пре вельку сушу остатнї даскельо мешаци. Гоч на векшини бостанох розцагнута система за залїванє, хибели дижджи котри би заш лєм вецей допринєсли квалитету бостану. Же нє було моцни дижджи обачує ше уж и на других польопривредних урожайох у дюрдьовским хотаре.

Пре ширенє корона вируси и рижни мири, та и заверанє пияцох и вашарох, шицки продукователє, та и продукователє бостану застарани чи им ше уда попредац шицок род бостану.

 

КУПУЙЦЕ ДОМАШНЄ!

 

За войводянски.рс : С. Саламун