УСПЕХ ВОЈВОЂАНСКЕ АГРАРНЕ ПРИВРЕДЕ

Председник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић, изнео је нашој новинарки анализу стања Војвођанске приведе.

 

Господине Вучуревићу, какво је стање војођанске привреде након прве половине године упркос пандемији ?

„За првих шест месеци војвођански привредници реализовали су 40,9% укупне спољнотрговинске размене аграра Републике Србије, што је око милијарду евра, и већа је за  11,2% у односу на исти период прошле године. Извоз аграра међугодишње посматрано у АП Војводини већи је за 6,6%, док је увоз већи за 22,8%“.

„Занимљиво је да је производ са највећим учешћем у извозу аграрних производа у Србији кукуруз, а скоро три четвртине од тога  су  извозници из АП Војводинe.  За првих шест месеци кукуруз је извезен у вредности од 190 милиона евра. Упоређивањем са претходне две године бележи се константан раст извоза. С друге стране у првој половини године бележи се највећи раст код извоза соје од 57,8%“, објашњава председник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић..

 

Да ли је  пандемија имала утицаја и на пораст потражње за неким намирницама?

 Најзначајнији увозни производ су банане, а за првих  шест месеци највећи раст забележен је код увоза меса од домаћих свиња и лимуна.

Раст увоза лимуна могао би да се објасни чињеницом да је у другом таласу короне порасла продаја здраве хране у малопродаји за око 40% а воћа 20%. Иначе у првих шест месеци у Војводини бележи се  пораст промета робе на мало у трговини од 2,9%. Досадашње мере Владе утицале су битно,  поред очувања радних места и опстанка малих и средњих предузећа, и на потрошњу истиче Вучуревић.

Румунија је најзначајнији извозни спољнотрговински партнер покрајине, а Немачка увозни. Војвођански привредници остварују највећи суфицит из размене са земљама Европске уније – чак 51 %.  

Оно што засигурно представља веома озбиљан потенцијал економског развоја и укупне макроекономске стабилности јесте управо аграрна спољна трговина Војводине-  покривеност увоза извозом у спољнотрговинској размени аграрних производа  је врло висока (219%) . То значи да   извоз аграрних производа чини једну четвртину укупног војвођанског извоза, док је учешће увоза у укупном увозу 11,7%.  

 

 

Да ли се у време Ковида- 19 ради на новим пројектима ?

Привредна комора Војводине је као део јединственог коморског система ту за наше привреднике. И сада, у оваквим условима радимо на новим пројектима. Иако су резултати у области пољопривреде о којима сам говорио најистакнутији јер смо препознатљиви као регија у којој доминира пољопривреда, треба истаћи снажну прерађивачку индустрију у којој прехрамбена индустрија представља значајан део. Као што сам рекао ми у комори радимо на новим пројектима и налажењу нових тржишта. Радимо на припреми  нове инвестиције са једним нашим привредником – инвестиција би у својој средини требало да донесе  више од 100 радних места и да донесе девизни приход од 20 милиона евра годишње. На том примеру видите да привреда не стоји и не може да стоји и да се трудимо да развијамо идеје и утичемо на заједничко креирање привредног амбијента у нашој земљи поручује председник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић.