GRAŠAK

Grašak ( Pissum sativum L.), to jest njegovo zrno u tehnološkoj zrelosti ima veliku hranljivu vrednost i povoljan odnos šećera i skroba. Ono sadrži do 30% proteina i oko 50% ugljenih hidrata, a ima i vitamine A, B₁, B₂ i C. Za ishranu se koristi kako mlado nedovoljno zrelo seme koje je ukusno i lako se kuva tako i zrelo. Konzervira se mlad koji se takođe može i osušiti ili zamrznuti.
Nakon berbe zrna graška nama ostaju stablo i list koji se mogu koristiti kao stočna hrana, najbolje u svežem obliku. Kao i svaka mahunarka zahvaljujući kvržičnim bakterijama zemljište ostavlja obogaćeno azotom . Rano napušta parcelu pa ostavlja dosta prostora za obavljanje postrne setve.
Grašak počinje da klija na temperaturi preko 4° C, a optimuma je 25°C. U vreme cvetanja i formiranja ploda optimalna temperatura je 15-18°C , a za vreme nalivanja i sazrevanja zrna od 18-20°C. Rast biljke se zaustavlja na temperaturama preko 30°C.
Ranoj proizvodnji odgovaraju laka, peskovita zemljišta. Na istu parcelu se može vratiti nakon četiri do pet godina. Dobri predusevi su strna žita ,kukuruz , suncokret, krompir. Nakon skidanja preduseva, a ako su to strna žita uraditi ljuštenje strništa na dubinu 12-15 cm, a tokom jeseni uraditi osnovnu obradu na 30-35 cm. Pred kraj zime zatvoriti zimku brazdu i izvršiti ravnanje zemljišta.
Pravilo je da sepreporuke za količine i način primene đubriva dobiju nakon obavljene agrohemijske analize zemljišta. Okvirno potrebe u hranivima za grašak su sledeće azota(N) 40-60 kg/ha , fosfora (P₂O₅) od 60-80 kg/ha kao i K₂Ood 40-70 kg/ha.
Grašak se seje ,ako su u pitanju veće površine po etapama –sukcesivno ( više sorti sa različitom dužinom vegetacije) kako bi se produžio period žetve. Setva se obavlja najčešće na razmak od 18 cm (od 12-20 cm) ili širokoredno na razmak između redova od 30-50 cm. rastojanje u redu je od 3-5 cm. Može se setva obaviti i u pantljike tako što se dva do pet redova seje uskoredona 18 cm, pa se ostavlja prazan prostor od 50 cm. Setvu obaviti na dubinu 3-5 cm. Optimalan broj biljaka je od 110-130 po m². Važno je obezbediti setvu na ujednačenu dubinu i ravnomerni raspored semena u redu.
Navodnjava se po ako je moguće pred cvetanje, a ako ima potrebe i u drugo vreme.
Berba se obavlja ručno i mašinski. Na manjim površinama je to ručno i berba se obavlja u dva do tri maha stim što se prvo beru donje mahune , zatim iz sredine i na kraju sa vrha. Mehanizovana berba se obavlja na većim površinama.

Autor: Miloš Nikoletić

Izvor: PSSS