ОБУКЕ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ МЛАДЕ ЖЕНЕ У ОБЛАСТИ ИНТЕРНЕТ ПРОГРАМИРАЊА 2020

Циљна група незапослених жена је готово најугроженија категорија нашег друштва. Жене услед своје економске несамосталности врло често се налазе у јако подређеном положају.

Такође циљна група младих је једна од најугроженијих социјалних група у нашој земљи. Велики број младих је због немогућности да се школује стагнирао и остао на нивоу средњошколског образовања чиме су му ограничене могућности запошљавања. Такође и велики део њих не поседује вештине за напредније коришћење интернета који би им омогућило да се самообразују.

Сходно томе, уз подршку Министарства омладине и спорта, Новосадска женска иницијатива, кроз пројекат «Обуке за незапослене младе жене у области интернет програмирања 2020« омогућиће девојкама и младим женама узраста од 18-30 година уз руралних општина у Аутономној покрајини Војводини, да стеку вештине којима ће се позиционирати на тржишту и успети да дођу до посла и обезбеде средства за сопствену и породичну егзистенцију.

Реализацијом програма 150 младих девојака и жена из општина и градова: Апатина, Сремске Митровице, Опова, Руме, Шида, Пећинаца, Старе Пазове, Инђије, Жабља и Ирига је тестирано, а 30 ће стећи квалитетне вештине за оперативни рад на рачунару.

Циљ пројекта је да реализацијом активности, путем едукација 30 девојака и младих жена из Војводине стручно оспособе за интернет програмирање подигну стручне компетенције чиме ће добити веће шансе за запошљавање и самозапошљавање у руралним пределима у којима и живе, подићи самопоуздање и економски се оснажити.

Оснаживањем жена које живе у руралним подручјима у Аутономној покрајини Војводини, тачније у 10 мање развијених општина, циљ овог програма је да младе задржимо у њима, али и да их оснажимо кроз стварање предуслова за самозапошљавање.

Пројекат је отворила председница Скупштине Града Новог Сада, Јелена Маринковић Радомировић, која је пожелела срећу учесницама и позвала их на уручење сертификата по завршетку обука у Нови Сад, уколико то епидемиолошка ситуација буде дозвољавала.