PROMOCIJA I RAZVOJ KULTURNOG TURIZMA Za Građanski list piše Vesna Fekete

Centar za kulturu, edukaciju i medije “Akademac” organizovao je 27.
septembra, na Svetski dan turizma, naučno-stručnu konferenciju posvećenu
uticaju tradicionalnih i digitalnih medija na promociju i održvi razvoj
kulturne baštine i značaju medija za promociju i održivi razvoj kulturnog
turizma.
Cilj je bio da se tematski objedine kompleksne oblasti zaštite,
očuvanja i promocije kulturne baštine, održivog turizma i medijske sfere,
te na taj način istakne značaj vrednovanja i održvosti autentičnog
materijalnog i nematerijalnog nasleđa Republike Srbije.
Recenzirani radovi 22 autora i koautora objavljeni su u štampanom
izdanju zbornika radova (ISBN 978-86-81866-00-9), kao i na internet sajtu
Centra „Akademac“ (www.akademac.edu.rs).
Rezultate svojih naučno-istraživačkih aktivnosti, na 180 strana predstavili su: Ljiljana Stošić Mihajlović (Značaj promocije za održivi razvoj kulturnog turizma u funkciji zaštite srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji), Vladan Petrović,
Nebojša Pavlović, Marija Lakićević (Mogu}nosti promocije kulturne
baštine Vrnjačke Banje putem promocije društvenih mreža), Zoran Katanić,
Jelena Katanić, Damnjan Radosavljević (Digitalizacija u funkciji
valorizacije srpskih srednjoverkovnih manastira na Kosovu i Metohiji),
Branislav Sančanin, Biljana Ratković Njegovan (Uloga medija u očuvanju i
promociji kulturnog nasleđa i održivog turizma), Nenad Tanasić, Branislav
Tanasić (Digitalno modelovanje turističkih destincija), Goran Perić,
Aleksandra Jevtović, Marko Gašić (Potencijali razvoja kulturnog turizma na
prostoru Topličkog okruga), Andrea Ratković (Mediji kao promoteri
(ne)materijalne kulturne baštine), Sandra Dramićanin, Branislav Sančanin
(Uticaj internet sadržaja na odluku turiste o poseti destinacije kulturnog
turizma) Đurđica Gordić, Jovana Miljković (Potencijal brendiranja
Petrovaradinske tvrđave putem modernih medija), Jovana Miljković, Tamara
Božović (Uticaj društvenih medija na proces odabira domaće destinacije
kulturnog turizma), Zoran Radosavljević, Tijana Ljubisavljević (Kombinovanje
tradicionalnih i digitalnih medija u svrhu bolje prezentacije kulturnog
turizma u Srbiji) i Zorana Radosavljević, Ana Langović Milićević (Globalne
ikone kao sredstvo komunikacije u kulturnom turizmu).
Urednici zbornika radova su Branislav Sančanin i Biljana Ratković
Njegovan.
Pre početka radnog dela konferencije, učesnike su pozdravili i
poželeli uspešan rad predsednik Opštine Sremski Karlovci, Aleksandar
Saša Stojkečić i mr Tamara Šević, rukovodilac grupe Ministarstva kulture
i informisanja za studijsko-analitičke poslove.