AMBASADOR SLOVAČKE REPUBLIKE FEDOR ROSOHA U POSETI BAČKOM PETROVCU – VEĽVYSLANEC SLOVENSKEJ REPUBLIKY FEDOR ROSOCHA NA NÁVŠTEVE BÁČSKEHO PETROVCA

Njegova Ekselencija ambasador Slovačke Republike u Beogradu Fedor Rosoha je danas posetio Bački Petrovac. Tim povodom je upriličen i radni sastanak predsednice opštine Bački Petrovac Jasne Šprohove, predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac Jana Jovankoviča sa ambasadorom. Posle lepih čestitki i reči od strane ambasadora Rosohe upućenih predsednici Šprohovoj, dotakli su se i tema vezanih unapređivanju saradnje u kulturnoj, privrednoj oblasti jer ima dobrog prostora da se na svim nivoima dostigne viši nivo saradnje.

Kao prateći događaj bio je u Matici slovačkoj. Naime tamo je ambasador svečano uručio 3D štampače predstavnicima osnovnih i srednjih škola, u kojima se nastava realizuje na slovačkom jeziku.

Ana Horvatova

VEĽVYSLANEC SLOVENSKEJ REPUBLIKY FEDOR ROSOCHA NA NÁVŠTEVE BÁČSKEHO PETROVCA

Jeho Excelencia veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Fedor Rosocha dnes pobudol na pracovnej návšteve Báčskeho Petrovca. V Zhromaždení obce ho úradne privítala predsedníčka obce Jasna Šprochová a predseda Zhromaždenia obce Ján Jovankovič. JE Fedor Rosocha najprv vyberanými slovami zablahoželal predsedníčke k vymenovaniu do novej funkcie a zároveň jej poprial mnoho zdaru a úspechu v práci. Spomenul následne, že priestor na zefektívnenie kultúrnej, ale i hospodárskej spolupráce je veľký, musíme si dať záležať, aby sme si navzájom porozumeli, aj jedna, aj druhá strana, ako zlepšiť, najmä zjednodušiť tú byrokratickú zložku, v prospech obojstrannej lepšej spolupráce.

Sprievodným podujatím bola veľvyslancova návšteva v Matici slovenskej. Totižto tu odovzdal 3D tlačiarničky predstaviteľom základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským.