ЈЕСЕЊЕ ЧИШЋЕЊЕ НОВОСАДСКИХ ПИЈАЦА

Поред редовног, свакодневног уређења пијаца, ЈКП „Тржница“ Нови Сад два
пута годишње организује и велико чишћење на свим новосадским пијацама. У
недељу, 25. октобра 2020. године, са Најлон пијаце почиње акција Јесењег
чишћења пијаца. Дужина трајања ове акције зависиће од временских услова, као и
обима посла, а предвиђено је да буде завршена до 3. новембра. Специфичност
овогодишње акције је да је продужена због пандемије коронавируса.
Радници Службе за одржавање хигијене редовно одржавају све пијаце током
целе године, а у јесењој акцији ће, поред редовног одржавања хигијене, уклањати
чврст и кабаст отпад, чистити и прати олуке, орезивати и сећи гране тамо где је
потребно, косити траву, уклањати накупљено лишће, извршити дератизацију,
дезинсекцију и дезинфекцију пијаца.
ЈКП „Тржница“ Нови Сад за наведене послове поседује сопствену
механизацију: корпу за рад на висини, два велика трактора са чистилицама, два
мала трактора, као и три врсте чистилица различитих капацитета. Употребом
сопствене механизације знатно се штеди на времену потребном за уређивање и
чишћење пијаца, одржавање хигијене је на вишем нивоу, што и јесте један од
циљева пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад.
За све додатне информације у вези са пословањем ЈКП „Тржница“ можете
нас контактирати путем имејл адресе informisanje@nstrznica.co.rs.