ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада одржала је данас прву седницу након избора, на којој су, ради обезбеђивања ефикаснијег рада, образована стална радна тела: Одбор за економска питања и буџет, Одбор за јавне службе, Одбор за прописе и управу, Комисијa за кадровска и административна питања и Комисијa за одбрану и безбедност.

Председник Игор Мировић изнео je да се већ наредне седмице покрећу активности на припреми покрајинског буџета за 2021. годину, са циљем да се предлог буџета утврди у законском року – до 20. новембра.

Председник Мировић је рекао да од чланова Покрајинске владе очекује да буду активни и оперативни у својим ресорима, како би се максимално реализовали програмски циљеви.

За секретара Покрајинске владе постављена је Татјана Гашовић.