ЈКП ТРЖНИЦА НОВИ САД – НАЈАВА ЛИЦИТАЦИЈЕ

 ЈКП „Тржница“ Нови Сад обавештава вас да ће се ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА за давање у резервацију продајних места за продају јелки на Рибљој и Лиманској пијаци одржати у среду, 25. новембра 2020. године, са почетком у 10 часова у просторијама ЈКП „Тржница“ Нови Сад, Улица Жике Поповића број 4.
Сва обавештења у вези са расписаним огласом могу се добити у
просторијама ЈКП „Тржница“ Нови Сад, Улица Жике Поповића број 4, у Служби за комерцијалне послове или путем телефона 021/480 85 18, сваког радног дана од 08-14 часова.
Истовремено вас обавештавамо да се о наведеној лицитацији
можете информисати на пијацама (Рибљој и Лиманској) и путем сајта ЈКП „Тржница“ Нови Сад –
www.nstrznica.co.rs.