ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ДОСТАВЉА УПРАВНИЦИМА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТАВА

Дезобаријере које су постављене на улазима зграда у Новом Саду представљају прву линију одбране, односно прву линију дезинфекције којом се спречава уношење и ширење заразе у објектима. Свакодневно, више од 20 радника ЈКП „Паркинг сервис“, у зависности од дневног плана, доставља управницима стамбених зграда око 750 литара дезинфекционих средстава (натријум-хипохлорит) намењених за пуњење дезобаријера. Радници су организовани у више екипа, које покривају различите делове града. Сарадња са управницима зграда је одлична и уколико у неким зградама дезинфекциона средства буду потрошена, наши радници у најкраћем могућем року обављају њихову допуну.