ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ КОНКУРС ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА НАМЕЊЕН ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У ВОЈВОДИНИ

Узимајући у обзир све заступљенији процес дигитализације и све евидентије потребе за осавремењавањем постојећих информационо-комуникационих система, Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао је конкурс за доделу средстава за финансирање пројекте из области телекомуникација и информационог друштва за 2020. годину, који је намењен локалним самоуправама на територији АП Војводине. Овим конкурсом предвиђена су средства у укупном износу од 5.183.508,66 динара.

Средства су намењена за успостављање хотспот локација у локалним самоуправама, које ће грађанима омогућити слободан приступ интернету, при чему тражена средства за највише четири хотспот локације по локалној самоуправи појединачно не могу бити већа од 100.000 динара.

Друга намена је успостављање информационо-комуникационе инфраструктуре у школама за увођење е-наставе под називом ,,Паметна школа“, а тражена средства за највише једну школу по граду или општини не могу бити већа од милион динара.

Битан аспект конкурса је и подршка увођењу система видео надзора у васпитно-образовним установама са циљем повећања безбедности предшколаца, ученика и наставно-образовног особља, као и ради заштите објеката под називом ,,Безбедна установа“, где тражена средства за највише две установе по граду или општини не могу бити већа од 300.000 динара.

Намера Секретаријата јесте да подстакне развој електронских комуникација у локалним самоуправама у Војводини чији је степен развијености у распону 60 до 80 одсто, као и мање од 60 одсто републичког просека, а у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе.

Конкурс је објављен у дневном листу ,,Дневник“ са данашњим датумом, као и на интернет презентацији Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs. Рок за подношење пријава је до 11. децембра 2020. године.