САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је на данашњој седници усвојила Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину, којим се обим покрајинског буџета утврђује у висини од 75,2 милијарде динара.

Фискални дефицит пројектован је у износу од 2,4 милијарде динара, односно 3,4 одсто укупних прихода.

Пројектовани буџет за 2021. годину показује да су приоритети Покрајинске владе у новом мандату економска и развојна политика, заштита животне средине, култура и информисање, пољопривреда и рурални развој, као и здравство.

Буџетом за наредну годину за капитална улагања предвиђа се 15,1 милијарда динара.

Међу најзначајнијим новим улагањима у 2021. години јесу обнова и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу, изградња аутоматског система одбране од града на територији Ракетног центра Бајша и Самош. Планирана је и изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду и Дома културе у Равном Селу.

У новој буџетској години предвиђена су издвајања за започете важне пројекте као што су Каменица 3 са ПЕТ центром, аутоматски систем одбране од града на територији Ракетног центра Фрушка гора, пречистачи отпадних вода у Бачкој Тополи и Малом Иђошу, реконструкција и изградња комплекса дворца „Хертеленди”.

Биће настављена улагања у јачање инфраструктуре здравства, набавка санитетских, дијализних и осталих возила за потребе здравственог система, реконструкција Народног позоришта у Суботици, улагање у инфраструктуру и опремање образовних установа, те у заштиту културног наслеђа Сремских Карловаца.

Средства су обезбеђена и за наставак мера демографске и социјалне политике, аграрни и рурални развој, развој туристичког потенцијала и за подстицаје развоју предузетништва.

У новом буџету планирана су и средства за шири делокруг рада Фонда за избегла, прогнана и расељена лица АП Војводине, који прераста у Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу у региону.