ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ: КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ ЈЕСТЕ МОСТ У ПОВЕЗИВАЊУ ТРАДИЦИЈЕ И БУДУЋНОСТИ

Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Драгана Милошевић обратила се данас, у Привредној комори Војводине, на видео-конференцији поводом почетка Интерег – ИПА пројекта Мађарска-Србија под називом: „Млади и наслеђе-традиција и будућност у прекограничном региону – HERINFUTUR“.

Истакавши задовољство што је ово други прекогранични пројекат који се реализује у протекле две године, секретар Милошевић је апострофирала његов значај, полазећи од чињенице да је културно наслеђе у мултиетничким заједницама посебан мост комуникације, цивилизацијских тековина и уважавања различитости.

„Драго ми је што ће млади, како из Жупаније Чонград, тако и наша деца, имати прилику да кроз радионице, едукацију и сазнања о различитостима боље упознају и надограде своја постојећа знања о културном наслеђу, његовој заштити и очувању“, рекла је Драгана Милошевић.

Он је додала да је данашња конференција прилика да се осврнемо и на пропусте када је област култуног наслеђа у питању.

„Вишегодишњи немар, ратна разарања, недостатак стратегије о културном наслеђу, као и финансијских средстава, само су неки од фактора који су утицали на ову област“, рекла је Милошевићева и додала да је због тога важно пројектно повезивање и што веће учешће младих у оваквим прекограничним пројектима.

Према речима Драгане Милошевић овај пројекат има три исхода. С једне стране реч је о повећању нивоа знања с фокусом на очување и рестаурацију, где се посебно разматра креирање и прилагођавање образовног материјала, као и организовање заједничких радионица.

Инвестирање у тај сектор, са друге стране, сматра секретар Милошвић, креира интердисциплинаран дијалог у мултикултуралним друштвима, јер културно наслеђе дефинише припадност и даје довољно енергије за инвестирање у креативни и одрживи развој региона. Како материјално, тако и нематеријално културно наслеђе, битно је у развоју сваког региона, јер ту се поред културе, повезује и туризам и привреда, као и запошљавање.

Директор Фонда „Европски послови“ АП Војводине Александар Симурдић истакао је овом приликом да су историјске околности створиле и неке нове културне прилике, које нас све повезују. Он је додао да културна заштита добара јесте наш залог за будућност и зато су млади у фокусу овог пројекта. Целокупно наслеђе припада свима и зато је последњих неколико деценија битан део јавног дискурса и примарни ресурс за развој креативне економије.

Потпредседник скупштине Жупаније Чонград, Чанад Ерш Полнер изразио је задовољство што ће се Интерег – ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија наставити и у следећем пројектном циклусу.

Марко Тешић и Филип Јовановић из Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама представили су план и програм активности на реализацији пројекта, вредног 130.150,14 евра.