ЗИМСКА СЛУЖБА ЈКП “ТРЖНИЦА” НОВИ САД УКЛАЊА СНЕГ НА СВИМ НОВОСАДСКИМ ПИЈАЦАМА

Први снег на новосадским пијацама ЈКП “Тржница” Нови Сад дочекало је спремно. Зимска служба предузећа на свим новосадским пијацама убрзано ради на уклањању снега са свих пијачних површина. На основу Одлуке о уређењу Града Новог Сада, Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад донело је Програм рада Зимске службе за 2020/21. годину. Овим Програмом обухваћене су све новосадске пијаце које је Град поверио на управљање нашем предузећу. Зимску службу чини преко 30 радника предузећа у коју се увек може укључити и додатни број запослених, уколико се потреба за тим појави. Предузеће је уредно припремило и технички исправну неопходну механизацију, која се за ове сврхе састоји од два трактора Беларус са даском за чишћење снега, утоваривачима и посипачима за со и два мала трактора ИМТ 539 са даском за чишћење снега и утоваривачем за чишћење простора између тезги. Располажемо и моторним грталицама (4 комада) и осталом механизацијом и алатом за уклањање снега и леда током наступајућег периода попут лопата за снег, секача за лед и слично. За ове намене, предузеће је припремило и 50 t соли која је већ распоређена по пијацама. За време снежних падавина, предвиђено је да простор за чишћење снега и леда обухвата простор пијаце и прилазе пијаци у ширини од 1,5 до 2 метра, како би се омогућио несметан приступ тезгама како продавцима, тако и купцима и посетиоцима пијаца. Закупци локала на пијацама такође су у обавези да чисте простор испред својих објеката. Програм рада зимске службе обухвата период од 15. 11. 2020. године до 15. 3. 2021. године. У случају снежних падавина, рад Зимске службе се може продужити и након завршетка предвиђеног периода. За све додатне информације у вези са пословањем ЈКП “Тржница” Нови Сад можете нас контактирати путем имејл адресе informisanje@nstrznica.co.rs