PROJEKAT: „IZGRADNJA PREDUZETNIČKOG EKOSISTEMA – STUDENTSKO PREDUZETNIŠTVO PREKO GRANICA”

Svečano otvaranje projekta pod nazivom „Izgradnja preduzetničkog ekosistema – Studentsko preduzetništvo preko granica” (Building Entrepreneurial Ecosystem – Student Entrepreneurship Beyond Borders), sa akronimom BEE-Student je održano 4. februara 2021. godine u 9 sati u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu.

Projekat se sprovodi u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, a realizuje u saradnji Tehnološkog fakulteta Novi Sad, Univerziteta u Novom Sadu, kao glavnog nosioca Projekta i Regionalne privredne komore županije Čongrad sa sedištem u Segedinu, Mađarska, kao partnerom Projekta.

Partneri iz Mađarske su se uključili preko video platforme Cisco Webex online Event, a šira javnost je mogla da prati ovaj događaj preko video linka.

Na otvaranju projekta su uvodne govore održali: prof. dr Zita Šereš, Tehnološki fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, rukovodilac projekta, dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Borus Virag, programski menadžer Interreg IPA CBC HU-SRB Zajedničkog sekretarijata, prof. dr Anastazija Stojšić Milosavljević, pomoćnik pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Vidosava Enderić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Relja Burzan i Dejan Vujinović, Antena ZS, IPA CBC HU-SRB program, dr Žužana Trašerne Olah, generalni sekretar Privredne komore županije Čongrad i prof. dr Biljana Pajin, dekan Tehnološkog fakulteta Novi Sad, Univerziteta u Novom Sadu.

Prezentaciju projekta „Izgradnja preduzetničkog ekosistema – Studentsko preduzetništvo preko granica” (Building Entrepreneurial Ecosystem – Student Entrepreneurship Beyond Borders), sa akronimom BEE-Student održao je prof. dr Aleksandar Fišteš, Tehnološki fakultet Novi Sad, Univerziteta u Novom Sadu, pomoćnik rukovodioca Projekta.

Trening za studente u okviru programa će se odvijati od 4. do 5. februara 2021. na Tehnološkom fakultetu Novi Sad.

 

O projektu BEE-Student:

Inovativni i istraživački potencijal u pograničnom regionu Srbija-Mađarska, kome gravitira projekat, je nedovoljno iskorišćen, pri čemu ogromna većina preduzeća (pogotovo malih i srednjih preduzeća), trenutno nema nikakvu vezu sa nekom naučno-istraživačkom institucijom. S druge strane, i naučno-istraživačke institucije i mladi naučnici i inovatori bore se da pronađu pogodnog partnera za primenu novih ideja i koncepata, što je rezultiralo činjenicom da samo oko 5% novih ideja finalizuje svoj put u vidu konkretnog proizvoda ili usluge na tržištu. Ova situacija se mora poboljšati kako bi se obezbedio održivi razvoj pograničnog regiona koji je dobro poznat po proizvodnji hrane.

Osnovna ideja projekta je formiranje Studentskog centra za inovacije, transfer i preduzetništvo u oblasti prehrambenog inženjerstva – SCITE-FOOD (Student Center for Innovation, Transfer and Enterpreneurship). Cilj je da se kroz pomenuti centar, studenti i mladi stručnjaci, kroz seriju treninga i radionica, kao i kroz mentorski rad sa profesorima iz oblasti prehrambenog inženjerstva pripreme da budu deo preduzetničkog ekosistema. Kroz radionice i treninge, studenti će biti u prilici da se upoznaju sa zakonskim regulativama Evropske Unije, načinom deklarisanja prehrambenih proizvoda, principima održivog razvoja i zaštite životne sredine, dobrim primerima pokretanja biznisa i drugim korisnim temama u oblasti preduzetništva u okviru prehrambene industrije. Takođe, u sklopu projekta studentima će svoja iskustva preneti uspešni preduzetnici iz Srbije, a poseban naglasak biće dat promociji ženskog preduzetništva.

Sam akronim projekta „BEE-Student“ predstavlja skraćenicu od prvih slova naziva projekta „Building Entrepreneurial Ecosystem“ ali istovremeno ukazuje da su studenti i mladi ljudi generalno „pčelice“ sa puno dobrih ideja koje zaslužuju podršku.