GRAŠAK – USLOVI USPEVANJA

Grašak – Uslovi uspevanja
Toplota
– Dobro uspeva u uslovima vlažne i prohladne klime,
– Optimalne temperature za rast i razviće su od 8 do 24 C,
– Biljka graška prestaje da raste na 4,5 C,
– Optimalna temperatura nicanja je 22-25 C, a minimalna 3-5 C,
Vlaga
– Zbog slabog korena treba ga gajiti u uslovima navodnjavanja,
– Sušu teško podnosi,
Mesečno mu je potrebno 60-70 litara po m vode sve do berbe.
Svetlost
– Grašak gajiti samo na osunčanim površinama,
– Ne podnosi zasenu koja utiče na smanjenje prinosa.
Zemljište
– Izabrati ocedna zemljišta koja se lako suše, kako bi se setva izvršila na vreme,
– Ukoliko koren graška provede 24 časa u vodi biljka propada,
– Najbolja su zemljišta neutralne do blage kisele reakcije (pH 6-7)
Plodored
– Usev graška se može vratiti na istu parcelu tek za 4-5 godina,
– Najbolji predusevi su strna žita i trave, a najlošiji korenaste biljke,suncokret…,
– Ne gajiti ga na njivi gde je prethodno kukuruz tretiran preparatima na bazi atrazina,
– Grašak se ne đubri direktno stajnjakom, već se đubri kultura pre njega.
Obrada zemljišta
– Osnovnu obradu obaviti u jesen,
– Dubina jesenjeg oranja je do 30 cm,
– Predsetvenu pripremu obaviti početkom februara,
– Na težim zemljištima s jeseni možemo izvršiti usitnjavanje npr. tanjiračama, kako bi predsetvena priprema bila adekvatno i na vreme obavljena.
Đubrenje
Potrebne količine hraniva odrediti preko hemijskih analiza zemljišta i potreba biljaka.
– Startno, sa pripremom zemljišta za setvu na dubinu preko 10cm
– Najbolji odnos NPK hraniva je 1:3:2
– Koriste se formulacije 10:30:20 ili 8:16:24 u količini do 400kg/ha
– Hraniva se predsetvenom pripremom unesu u zemljište
– Prihranjivanje se vrši samo kod vidljivog “gladovanja” useva
– Veće količine azota su štetne (bujan porast i slabije zametanje)
Iznošenje osnovnih hraniva iz zemljišta prinosom od 100kg.
N – 1,25kg
P2O5 – 0,45kg
K2O – 0,85kg hraniva.

Autorka: Violeta Veličković
Izvor: PSSS