СЕКРЕТАР МИЛОШЕВИЋ ПРИМИО ЧЛАНИЦЕ ИНИЦИЈАТИВЕ „НЕЋЕМО ПРЕЋУТАТИ“

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић одржао је данас састанак са студенткињама Филозофског факултета – чланицама Иницијативе „Нећемо прећутати“. Ова иницијатива се залаже за безбедније услове студирања, на првом месту за практичну примену принципа забране родне дискриминације, као и за кажњавање сексуалног злостављања на факултетима Универзитета у Новом Саду.
Према речима покрајинског секретара Милошевића, универзитет треба да представља најснажније упориште слободе и различитости.
„Овакве теме траже партнерство оних који су формално задужени за то, као и оних који су део заједничког система. Дакле, у питању је јавни интерес, независан од било какве политике и било какве већине, који представља један племенити циљ хуманизације нашег универзитета, већ препознатљивог по интернационализацији и дигитализацији, који је истовремено синоним слободе и човекољубља“, нагласио је Милошевић и додао да ће Секретаријат препоручити Универзитету у Новом Саду и целокупној академској заједници да се, у односу на ову иницијативу, одреди подршком и операционализацијом идеје како би се омогућила пуна заштита родног идентитета и права на различитост.
Чланица Иницијативе „Нећемо прећутати“ Николина Јовић истакла је да је већ упућен захтев ректору Универзитета у Новом Саду, као и Одбору за етичка питања Универзитета, у коме се тражи да се Универзитет изјасни поводом родно заснованог и сексуалног насиља на факултетима чланицама и да пружи подршку студенткињама и студентима.
„Ми очекујемо формирање специјалних тимова, група или комисија на сваком факултету и увођење универзалног правилника о сексуалном узнемиравању, уцењивању и родној дискриминацији, на који ће се моћи надовезати сви остали факултети, када спецификују своје правилнике. Покретање ове иницијативе не треба да представља критику како нико не реагује, већ скретање пажње јавности да се мора нешто предузети“, казала је студенткиња Јовић и додала да им сама чињеница да су на састанку са покрајинским секретаром даје веру да ће у томе и успети.
Сексуално злостављање и дискриминација јесте нешто са чим се сусрео немали број жена у току студирања. На основу одлуке Наставно-научног већа, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду формирао је тим који ће се старати да се свака пријава третира уз дужну пажњу и озбиљност, са циљем да се уочено недозвољено понашање прекине, а починилац адекватно санкционише.
Према речима деканке проф. др Иване Живанчевић Секеруш, будући да је Филозофски факултет перципиран као женски факултет, на коме већ постоје тимови психолога и социолога, као и медијске студије, они сви заједно стоје на располагању као база за помоћ и осталим факултетима Универзитета у Новом Саду у циљу дефинисања и решавања овог проблема.