КОНКУРС „СРЕМСКОКАРЛОВАЧКИ  ПЕСНИЧКИ  БРОДОВИ  2021”

Удружење грађана „СК_АРТ“ из Сремских Карловаца расписује 7. Међународни песнички конкурс “Сремскокарловачки песнички бродови 2021”.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

– Послати једну песму (у једну или обе категорије), дужине од 12 до 24 реда:

-„Има нека тајна веза“ (песме инспирисане Сремским Карловцима и поезијом Душка Трифуновића)

– „Постоји реч која вреди тек кад се одћути“ (Михољско лето, Ђорђе Балашевић)

– Песме потписати именом и презименом, навести тачну адресу становања, бројеве телефона и обавезно електронску адресу.

– Песме могу бити написане на СХБМЦ језицима, а уколико стварате на другим језицима, уз оргинал послати превод на један од наведених језика.

– Обавезна краћа биографија аутора.

– Конкурс је отворен до 6. Јула 2021. године, а песме слати на електронску адресу: pesnickibrodovi@gmail.com

– ПЕСМЕ СЛАТИ ИСКЉУЧИВО У  ЈЕДНОМ WORD ДОКУМЕНТУ И ОБАВЕЗНО НАЗНАЧИТИ КАТЕГОРИЈУ ЗА КОЈУ КОНКУРИШЕТЕ И НАЗВАТИ ИМЕНОМ И ПРЕЗИМЕНОМ АУТОРА, тиме нам у многоме олакшавате рад на зборнику.

– Право учешћа имају сви  аутори из целог света старији од 17 година. Радови послати на конкурс се не враћају, а за објављене радове се не плаћа хонорар.

Сви песници учесници треба да пошаљу по једну песму и могу конкурисати у обе категорије са једном песмом. Конкурсна комисија неће разматрати радове који немају слова српска слова (ч,ћ,ж,ш,ђ  ако су писана латиничним писмом или њ-њ, љ-љ ако су писани ћириличним писмом). Песници песме шаљу на матерњим језицима: српском (ћирилично и латинично писмо), хрватском, хрватско-српском или српско-хрватском и на БХС језику региона. Остали песници који говоре језицима из бивше Југославије и језицима мањина са ових простора, песму шаљу на матерњем језику уз оргинал послати превод на један од наведених језика. . Позив је отворен за све песнике из бивше Југославије као и за песнике из осталих земаља широм света. Песме морају бити ауторске. За оригиналност и садржај песама, као и штампарске грешке, удружење „СК-АРТ“, не сноси одговорност. Трошкове доласка / одласка и боравка у Сремским Карловцима за време фестивалу сносе песници. Конкурсна комисија ће прогласити по три победничке песме у обе категорије које ће бити и награђене. Сваком аутору који буде ушао у ужи избор, припада по један примерак Зборника који се преузмима лично.

Имена добитника награда и учесника , тачан термин и локацију одржавања „Сремскокарловчки песнички бродови 2020.“  биће накнадно благовремено објављен на нашој FACEBOOК  страници  „Сремскокарловачки песнички бродови“,  добитници награда ће бити обавештени путем и-маила.

За све евентуална питања доступан је и-маил

pesnickibrodovi@gmail.com