МАРИНА БАРНА 5. НА ДРЖАВНОМ ТАКМИЧЕЊУ – МАРИНА БАРНА 5. НА ДЕРЖАВНИМ ЗМАГАНЮ

28. и 29. маја 2021. године у Ваљеву одржана је 52. Републичка смотра рецитатора Србије. Због ситуације са корона вирусом, овогодишња смотра је одржана онлајн. Комисију су чинили др Радован Кнежевић, мр Андријана Виденовић, Мирослав Трифуновић, Данијела Квас и Милорад Дамјановић. У категорији млађег и средњег узраста комисија је одгледала снимке наступа 34 такмичара, а у категорији старијег узраста 33 снимака такмичара. Након ширег круга такмичења, комисија је изабрала 6 финалиста из млађег и средњег узраста и 8 финалиста из старијег узраста.

Марина Барна, из Ђурђева, има 14 година и ученица је 8. разреда Основне школе „Јован Јовановић Змај“. Наступила је на Републичкој смотри рецитатора са песмом „Љубавна школа за почетнике“, Ђуре Папхархаја. На овом такмичењу Марина је заузела високо 5. место и похвалу.

„Овогодишња смотра је била несвакидашња, зато што се одржавала преко видео снимака. Имали смо одређена правила којих смо се морали придржавати. На видео снимку смо се морали видети цели, да не би испало да читамо са папира. Искрено, нисам се надала овако високом пласману. Када су ми јавили резултате из почетка нисам веровала, а сада, када је прошло узбуђење, сам свесна свог успеха и поносна сам на себе“ рекла је Марина.

Марина је рецитовала на русинском језику и наступила је испред Културно-уметничког друштва „Тарас Шевченко“. За ово такмичење припремио ју је уметнички руководилац Јаким Харди.

За Грађански : Лидија Вереш

Марина Барна 5. на державним змаганю

28. и 29. мая 2021. року у Валєве отимана 52. Републична смотра рецитаторох Сербиї. Пре ситуацию зоз корона вирусом, тогорочна смотра отримана онлайн. У комисиї були др Радован Кнежевич, мр Адрияна Виденович, Мирослав Трифунович, Даниєла Квас и Милорад Дамянович. У катеґорийох младшохо и штреднього возросту комисия опатрела знїмки 34 змагательох, а у катеґориї старшого возросту 33 знїмки змагательох. После ширшого кругу змаганя, комисия вибрала 6 финалистох зоз младшого и штреднього возросту и 8 финалистох зоз старшого возросту.

Марина Барна, зоз Дюрдьова, ма 14 роки и школярка є 8. класи Основней школи ,,Йован Йованович Змай“. Вона наступела на Републичней смотри рецитаторох зоз писню ,,Любовна школа за початнїкох, Дюри Папгаргая. На тим змаганю Марина завжала високе 5. место и подзекованє.

„Тогорочна смотра була нєзвичайна, понеже ше отримовала прейґ видео знїмкох. Мали зме одредзени правила хторих зме ше мушели притримовац. На видео знїмку зме ше мушели видзиц цали, же би нє випатрало як же читаме зоз папера. Щиро, нє наздавала сом ше такому високому пласнаму. Кед ми явели резултати з початку сом нє могла вериц, а тераз сом свидома свойого успиху и цешим ше зоз нїм“, гварела Марина.

Марина рецитовала по руски и наступела спред Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченко. За тото змаганє ю порихтал уметнїцки руководитель Яким Гарди.

За Граждански: Лидия Вереш