PRIJEMNI ISPIT NA TEHNOLOŠKOM FAKULTETU U NOVOM SADU

U sredu, 30. juna 2021. godine, sa početkom u 10 sati, biće održan prijemni ispit za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Tehnološkom fakultetu Novi Sad, Univerziteta u Novom Sadu.

Kandidati će polagati prijemni ispit iz predmeta Matematika ili Hemija po sopstvenom izboru, a preliminarna rang lista rezultata ispita će biti objavljena do 1. jula 2021.

Tehnološki fakultet obrazuje studente na 10 atraktivnih smerova, koji garantuju zaposlenje u struci:

  • Inženjerstvo ugljenohidratne hrane;
  • Tehnologije konzervisane hrane;
  • Kontrola kvaliteta;
  • Prehrambena biotehnologija;
  • Biohemijsko inženjerstvo;
  • Hemijsko-procesno inženjerstvo;
  • Naftno-petrohemijsko inženjerstvo;
  • Eko-energetsko inženjerstvo;
  • Farmaceutsko inženjerstvo;
  • Inženjerstvo materijala.

Važno je napomenuti da Tehnološki fakultet priznaje bodove sa prijemnog ispita iz predmeta Matematika i/ili Hemija, koji su osvojeni na drugim fakultetima u prvom konkursnom roku za upis u školsku 2021/2022. godinu.