НОВИ САД НАСТАВЉА ДА СЕ РАЗВИЈА

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић обратио се јавности уочи седнице Скупштине Града Новог Сада, издвојивши неколико тачака дневног реда које се данас налазе пред одборницама и одборницима. Он је нагласио важност Предлога одлуке о решавању стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца на територији Града, којом се уређују услови и начини решавања њихових стамбених потреба. Ради се о предлогу Комисије за доделу станова да се плаћање закупа станова у згради y Улици Станоја Станојевића од стране Града продужи још на десет година. С обзиром на то да нема могућности откупа по важећем Закону, а самим тим ни трајног решења, градоначелник је истакао могућност договора којим би заједнички са станарима била предвиђена иницијатива за промену законске регулативе, јер тренутна законска решења на националном нивоу не дозвољавају откуп предметних 26 станова.

Градоначелник се затим осврнуо на још једну тачку дневног реда из сфере социјалне политике, а то је предлог за обезбеђивање права на накнаду трошкова за међумесни превоз уколико је ученик дете самохраног родитеља, чиме је предвиђено остваривање права на накнаду дела трошкова међумесног превоза у висини од 80% од цене превоза.

На дневном реду предложено је и неколико тачака које се односе на комунални сектор, попут извештаја о реализацији програма пословања неколико јавних предузећа, а градоначелник је прокоментарисао извештај о пословању ЈГСП „Нови Сад“ за претходну годину. Наиме, иза тог предузећа је један од најтежих периода у историји, првенствено због ванредног стања које било проглашено у целој земљи, а последица је скоро дупло мање наплаћених возих карата за 2020. годину. С обзиром на активно и непредкидно учешће предузећа у превозу здравствених радника и других служби за време пандемије, потрошња горива је остала готово иста, те су губици били неминовни.

– Град Нови Сад је стао иза свог јавног превозника, и чак три пута уплаћивао субвенције, а веома смо захвални возачима и свим запосленима који су одржавали систем превоза, изнели терет на својим леђима, радили у отежаним условима и омогућили да аутобуси у Новом Саду и даље иду редовно – рекао је градоначелник и додао да је неспорна чињеница да без субвенција, ЈГСП „Нови Сад“ са ценом карте од 65 динара, не би могао да функционише.

Град Нови сад је обезбедио средства и за изградњу две нове целине у овиру Центра за социјални рад у којем ће доћи до проширења капацитета. Два нова објекта биће намењена за пружање услуга социјалне заштите у виду прихватилишта за децу и младе, дневног боравка за децу и младе у ризику и друге услуге социјалне заштите. Међу предложеним одлукама, из области урбанизма, нашла се и измена појединих планова генералне и детаљне регулације, а градоначелник је истакао промену која је предуслов за реконструкцију зграде Полицијске управе у Новом Саду на углу Улице браће Јовандић и Булевара краља Петра I.