ОДРЖАНА РАДИОНИЦА СКГО-ПРЕДСЕДАВАО ГРАДОНАЧЕЛНИК СОМБОРА

Градоначелник Сомбора, Антонио Ратковић, као председник Сталне конференције градова и општина (СKГО), данас је, у Врднику, водио радионицу за израду Стратешког плана СKГО за период од 2022. до 2025. године.
Пре свега, он је пожелео добродошлицу присутнима, а потом и дефинисао главне програмске циљеве.

Дефинисани програмски циљеви, представљају пет главних области рада СKГО, кроз које су груписане практично све области делокруга локалне самоуправе:

  • Положај и уређење локалне самоуправе
  • Систем развојног планирања и финансирања локалне самоуправе
  • Привредни развој – што укључује области инвестиције, туризма и развој сеоских подручја
  • Друштвени развој
  • Урбани развој – заснован на одрживости, укључености, једнакости и енергетској ефикасности

Kако је наведено, у овим областима биће представљени кључни приоритети за рад СKГО, као и кључна мерила за оствареност рада на тим приоритетима у наредном периоду. Поред тога, Стратешки план садржи и део који се односи на унапређење организације и функција СKГО.

Kада Нацрт Стратешког плана СKГО буде формулисан, биће упућен чланству СKГО на јавну расправу, а након завршене јавне расправе, Радна група ће утврдити Предлог Нацрта Стратешког плана, који затим утврђује Председништво СKГО, како би у децембру био упућен 49. Скупштини СKГО на усвајање.
Подсећања ради, поступак израде стратешког документа СKГО за наредни четворогодишњи период отпочет је априла ове године, када је Представништво СKГО из редова својих чланова формирало Радну групу, а генерални секретар СKГО је формирао Радни тим који је оперативно водио цео процес израде новог Плана. Са првим Нацртом, Радна група се упознала на радионици у Сокобањи, почетком јула ове године, када су и представљени полазни правци и циљеви деловања Сталне конференције за наредни период.

Извор: Град Сомбор