ОДРЖАН САСТАНАК У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „УНАПРЕДИМО СПОРТ У ВОЈВОДИНИ”

У оквиру плана и програма за реализацију пројекта „Унапредимо спорт у Војводини“, у Плавој сали Градске куће данас је одржан пети радни састанак на тему „Функционисање спорта на локалном нивоу“. Састанку су присуствовали представници Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Града Суботице и општина Бачка Топола, Мали Иђош и Врбас.

Члан Градског већа задужена за област спорта и омладине Наташа Алексић изјавила је, тим поводом, да се на овом радном састанку разговарало о више тема, првенствено о унапређењу спорта на нивоу градова и општина и инспекцијском надзору.

„Током овог конструктивног састанка разменили смо искуства са представницима Покрајинског секретарјата за спорт и омладину и општина Бачка Топола, Мали Иђош и Врбас, дефинисали приоритете и правце даљег деловања по питању развоја спорта на локалном нивоу и договорили наставак сарадње са Покрајинским секретаријатом са спорт и омладину путем покретања нових развојних програма“, нагласила је Наташа Алексић. 

Подсекретарка у Покрајинском секретаријату за спорт и омадину Aранка Биндер навела је да је данас у Суботици одржан пети по реду од укупно 11 планираних радних састанака у оквиру пројекта „Унапредимо спорт у Војводини“.

„Циљ нам је да представницима свих 45 општина са територије АП Војводине појаснимо, мада се већ годинама примењује, Закон о спорту и подсетимо их на неке важне ствари које се односе на рокове, програме, буџете. Локалне самоуправе често имају доста питања, нарочито из области спортске инспекције, и Секретаријат жели да нас доживе као инстутуцију којој увек могу да се обрате уколико имају било каквих дилема у оквиру примене Закона о спорту“, казала је Аранка Биндер.

У скоријој будућности, додала је, очекује нас један врло динамичан период, с обзиром на то да се доноси нова стратегија развоја спорта у Републици Србији.

„Сходно томе, приступићемо и програму развоја спорта у АП Војводини са припадајућим акционим плановима, а по Закону о спорту и свака локална самоуправа је у обавези да изради свој програм развоја спорта. Данашњи састанак је био идеална прилика да разменимо искуства и приприкупимо драгоцене информације које ће нам помоћи у изради ових кључних аката на нивоу републике и покрајине, али и да помогнемо локалним самоуправама да то имплементирају у неке своје будуће програме развоја“, истакла је Аранка Биндер.

Извор: Град Суботица