USPEŠNA ZAVRŠNICA PROJEKTA UDRUŽENJA ROMA U ZRENJANINU

U restoranu ,,Bečkerek,, u Zrenjaninu udruženje Roma Zrenjanin je u okviru projekta ,,Negujući tradiciju stvaramo budućnost,, čiji je sufinansijer pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upavu i nacionalne manjine, organizovao završnu aktivnost gde je prezentovana romska kuhinja, romska muzika i običaji, kao i stari zanati. Prezentovane su i realizovovane aktivnosti koje su bile tokom projekta.

Na završnoj aktivnosti projekta pored predstavnika romskog udruženja su bili i prisutni predstavnici Osnovne i srednje škole ,,9 maj,,; predstavnici lokalne samouprave, kao i pokrajinska poslanica Jelena Jovanović.