КОНКУРС “8. СРЕМСКОКАРЛОВАЧКИ ПЕСНИЧКИ БРОДОВИ 2022.”

Удружење грађана СК_АРТ из Сремских Карловаца расписује 8. Међународни песнички конкурс „Сремскокарловачки песнички бродови 2022“.

Конкурс је расписан у две категорије:

У сусрет обележавања 130 година од рoђења Иве Андрића укрштају се наше приче и причања.

– „Стазе и Вино”

песме инспирисане Сремским Карловцима.

Прице и причања не само као поетско ткање, већ и сабирање на изворима стаза и незаобилазног вина као нектар.

– „Свет се дели на двоје”

Песме инспирисане поезијом Душка Трифуновића.

Приче сежу и у далеку прошлост која је испуњена величањем Ероса.

АРИСТОФАН

Мит о сродним душама – мит о андрогину

УСЛОВИ КОНКУРСА

Послати једну песму (за једну или обе категорије), дужине од 12 до 24 реда:

Песме потписати именом и презименом, навести тачну адресу становања, бројеве телефона и обавезно електронску адресу.

Песме могу бити написане на БхСЦг језицима. Уколико стварате на другим језицима, уз оргинал послати превод на један од наведених језика.

Обавезна краћа биографија аутора.

Конкурс траје од 21. априла до 15 јуна 2022. године.

Песме слати на електронску адресу: pesnickibrodovi@gmail.com

Право учешћа имају аутори из целог света старији од 17 година. Радови послати на конкурс се не враћају, а за објављене радове се не плаћа хонорар.