ОДРЖАН САСТАНАК ЕКСПЕРАТА САВЕТА ЕВРОПЕ И ТИМА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Група експерата Савета Европе за борбу против трговине људима, током посете Србији, одржала је састанак са Тимом Града Новог Сада за борбу против трговине људима, који је препознат као један од примера добре праксе.

Тим чине представници девет институција и организација чија надлежност обухвата и рад на превенцији, заштити и подршци жртвама трговине људима. Чланови Тима су представници Полицијске управе у Новом Саду, Вишег јавног тужилаштва, Апелационог суда, Дома здравља, Школске управе, Центра за социјални рад, организације Новосадски хуманитарни центар, Црвеног крста, а тимом координира представник Градске управе за социјалну и дечију заштиту. Помоћник градоначелника Новог Сада Станко Љубичић рекао је да посета експерата Савета Европе значи много за Тим како би у даљем раду био још ефикаснији.

– Нормативни оквир у Републици Србији обезбеђује правни основ да се локалне самоуправе укључе у рад на превенцији, заштити жртава и сузбијању трговине људима са аспекта заштите људских права. Трговина људима представља облик најтежег кршења људских права, и због тога смо желели да на свеобухватан и системски начин приступимо тој негативној друштвеној појави која има далекосежне последице. Имамо одговорност и обавезу да помогнемо онима који су угрожени, али и да делујемо на начин да се жртве што пре препознају, и зато су битни едукација и мултисекторски приступ – истакао је Станко Љубичић.

Према речима координатора Тима в. д. заменика начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту Ненада Драшковића, реализован је велики број превентивних активности у виду организације јавних манифестација, тренинга за запослене у области здравства, образовања и социјалне заштите.

– Спроведене су и превентивне, едукативне активности са младима, а посебно су важне иницијативе које је Тим покренуо да укључимо жртве трговине људима у Акциони план запошљавања Града и Локални акциони план политике за младе. Према последњим подацима, најизраженија је сексуална експлоатација. У 2021. години идентификовано је 14 жртава, ове године четири, и све су жене. Људи треба да буду опрезни када им се нуде толико добре прилике да су нереалне, јер у тој првој фази врбовања ради се о разноврсним примамљивим позивима путем огласа, друштвених мрежа и слично – истакао је Драшковић.