ОБЕЛЕЖЕНО 60 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ДЕПАРТМАНА ЗА ГЕОГРАФИЈУ, ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО

Свечаност поводом обележавања 60 година од оснивања Департмана за географију, туризам и хотелијерство одржана је данас на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду.
Честитајући студентима и професорима овај значајни јубиле,ј покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић рекао је да је ово добра прилика да се осврнемо на деценијски рад у смислу научне и наставне делатности, али и врло важне повезаности високог образовања и привреде.
„Импонује када кажемо да је управо овај департман препознатљив на Шангајској листи, и то у распону од 201. до 300. места. Такође, не мање важно, он у регионалном смислу представља гравитациону тачку туризма и сигуран сам да ће, у деценијама које нам предстоје, бити од велике користи и научној заједници, али и привредној делатности, која ће управо у сфери услуга, бити далеко конкурентнија“, закључио је секретар Милошевић.
Све је почело давне 1946. године, на новоотвореној Вишој педагошкој школи у Новом Саду, на којој је професор Бранислав Букуров почео да држи курс географије, да би у јесен исте године прерастао у двогодишње школовање на формираној Катедри за географију и историју. По укидању Више педагошке школе 1961. године, укида се и поменута Катедра, а настава географије наставља се изводити на Групи за историју на Филозофском факултету у Новом Саду. Године 1969. од Природно-математичког смера Филозофског факултета у Новом Саду, оснива се Природно-математички факултет у чијем је саставу од самог почетка и Катедра за географију.
На Департману за географију, туризам и хотелијерство тренутно студира више од 1.000 студената на основним студијама, око 150 студената на мастер студијама и 57 студената на докторским студијама. До сада је на Департману одбрањено око 5.280 дипломских радова, око 970 мастер радова, 41 специјалистички рад, 112 магистарских теза и 200 докторских дисертација.
Присутнима су се обратили и проф. др Ђорђе Херцег, проректор за наставу и студентске активности, проф. др Милица Павков Хрвојевић, деканка Природно-математичког факултета и проф. др Лазар Лазић, директор Департмана за географију, туризам и хотелијерство.