СТАНДАРДИМА ПРОТИВ COVID-19

На захтев Европске комисије, европске организације за стандардизацију CEN i CENELEC, посредтсвом својих националних тела за стандарде, омогућили су бесплатно преузимање читаве серије европских и…

Прочитај више СТАНДАРДИМА ПРОТИВ COVID-19