БОГОСЛУЖЕЊА СЕ МОГУ ПРАТИТИ НА ФЕЈСБУКУ – СЛУЖБИ БОЖИ И НАДАЛЄЙ МОЖ ПРОВАДЗИЦ НА ФЕЙСБУКУ

Убрзо по проглашењу ванредног стања у Републици Србији, и у гркокатоличким црквама Рођење Пресвете Богородице у Ђурђеву и Светог архангела Михаила у Госпођинцима редовно су одржаване Службе Божије, али без присуства верника у њима. У обе цркве служи служитељ о. Михаил Холошњај који се побринуо, без обзира да је било ванредно стање и ступила на снагу забрана скупова, да се верници заједно са њим моле. Ово је извршио тако што је све Службе Божије од проглашења ванредног стања уживо снимао и преносио на његовом властитом Фејсбук профилу https://www.facebook.com/mihail.holosnjaj.14. Осим тога, он је на том профилу редовно обавештавао када ће бити уживо укључење на Службу. Верници су јако лепо прихватили ово његово залагање, а сваку Службу Божију је на Фејсбуку пратио леп број верника не само из Србије, али и из других делова земље.

Иако је надовно укинуто ванредно стање, па верници редовно одлазе у цркву на Службе Божије, сви они поштују препоруке екидемиолога, те одржавају размак између себе од два метара. Водећи се тим препорукама чланови Црквеног одбора ђурђевачке цркве изнели су половину црквених столица да би се ове мере лакше испоштовале. О. Михаил Холошњај и надаље на свом Фејсбук профилу уживо снима Службе Божије па и надаље верници који нису покретни, који су болесни, или су због нечег другог спречени да дођу у цркву, молили са њим. Службу Божију из цркве Рођење Пресвете Богородице у Ђурђеву уживо се могла гледати и данас, у недељу 31. маја од 10 сати када је била служена Литургија  Недеља светих отаца у Никеји.

Ово залагање о. Михаила Холошњаја од самог початка подржавају многи верници, не само припадници гркокатоличке вере, већ и припадници других вера из разних држава наше земаљске кугле. Све до сада снимљене Службе Божије на Фејсбук профилу о. Холошњаја могу се погледати у сваком моменту.

 

За војвођанске.рс : С. Саламун 

 

СЛУЖБИ БОЖИ И НАДАЛЄЙ МОЖ ПРОВАДЗИЦ НА ФЕЙСБУКУ 

Пошвидко по преглашованю позарядового стану у Републики Србиї, и у грекокатолїцких церквох Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове и Святого архангела Михаїла у Ґосподїнцох, поряднє отримовани Служби Божи, алє без присустава вирних у нїх. У обидвох церквом служи служитель о. Михаил Холошняй котри ше остарал, без огляду же бул позарядови стан и запровадзена забрана сходох, же би ше вирни вєдно з нїм модлєли. Тото окончел так же шицки Служби Божи од преглашованя позарядового стану уживо знїмал и преношел на його власним Фейбук профилу https://www.facebook.com/mihail.holosnjaj.14. Крем того вон на тим профилу поряднє обвисцовал кеди будзе уживо уключенє на Службу и виписовал єй мено. Вирни барз крашнє прилапели тот його намаганє, а кажду Службу Божу на Фейсбуку провадзело красне число вирнїкох нє лєм зоз Сербиї, алє и других часцох швета.

Гоч од нєдавно утаргнути позарядови стан, та вирни поряднє одходза до церкви на Служби Божи, шицки вони почитую препоруки епидемиолоґох, та ше тримую розмак медзи собу од два метери. Водзаци ше з тима препоруками члени Церковного одбору дюрдьовскей церкви винєсли половку церковних карсцельох же би ше тота мира лєгчейше почитовала. О. Михаил Холошняй и надалєй на своїм Фейсбук профилу уживо знїма Служби Божи та ше и надалєй тоти цо нєрухоми, хори, або пре другу причину нє можу присц до церкви, модля вєдно з нїм. Службу Божу зоз церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове уживо могло провадзиц и нєшка, внєдзелю 31. марца од 10 годзин кеди була Литурґия  Нєдзеля святих отцох Першого Вселенского собору у Никеї.

Тот закладанє о. Михаила Холошняя од самого початку потримую велї вирни, нє лєм припаднїки грекокатолїцкей вири, алє и припаднїки других вирох зоз рижних державох нашей жемовей кулї. Шицки потераз зняти Служби Божи на Фейсбук профилу о. Холошняя мож опатриц у каждей хвильки.

 

За войводянски.рс : С. Саламун