ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ЗНАЧАЈНО ПОМОГЛА ПРИВРЕДНИ И ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Покрајинска влада и ресорни секретаријат за привреду и туризам су препознали привредне и туристичке потенцијале Општине Бачка Паланка и као никада до сада издвојиле значајна средства подршке .

Само у периоду 2017 – 2019 из ресорног секретаријата за привреду и туризам је за Општину Бачка Паланка издвојено 80 милиона динара за подршку пројектима и програмима унапређења привреде и туризма и по обиму средстава Бачка Паланка се нашла одмах иза града Новог Сада и града Суботице.

Путем 17 конкурса ресорног секретаријата Општини су опредељена значајна бесповратна средства послодавцима за отварање нових радних места ,самозапошљавање незапослених лица ,набавку машина и опреме за привредне субјекте,туристичке манифестације,развој женског предузетништва и старих заната,опремање и уређење ресторана,хотела и спортско туристичких локалитета…

Посебно бих истакао једну од најзначајнијих линија подршке кроз покрајински акциони план запошљавања којим се у Опшини Бачка Паланка запослило 159 незапослених лица код 40 послодаваца а 25 лица са еведенције за незапослене је средствима подршке започело сопствени бизнис.

Важно је напоменути да је из свих покрајинских секретаријата У Општину пристигло преко 800 милиона динара за период 2017-2020 год. Од којих највише из секретаријата за пољопривреду и управе за капитална улагања а затим из секретаријата за привреду и туризам.

Од капиталних улагања издвојио бих подршку покрајине и ресорних секретаријата у системе за наводњавање и набавку пољопривредне опреме,подршку младима у сеоским срединама,реконструкцију општинске путне мреже,улагање у комплекс базена,изградња спортске хале у Деспотову…

Захваљујући доброј сарадњи локалне самоуправе и покрајинске владе као и квалитетним пројектима који су долазили из Општине Бачка Паланка реализоване су бројни капиталне инвестиције у највећем обиму до сада и од општег интереса за све грађане  општине.

Павле Почуч, Заменик покрајинског секретара за привреду и туризам