ТРИБИНА ДРУШТВЕНА ПРАВДА У 21.ВЕКУ

Данас је Светски дан социјалне правде и прилика да се, као друштво, подсетимо да је правда могућа само ако радимо на искорењивању родне неравноправности,сиромаштва, насиља и незапослености.

Друштвена правда представља једнак и праведан однос између појединца и друштва. Она је мерена експлицитним и одређеним терминима који означавају расподелу богатства, шансе за личне успех и друштвене привилегије. Друштвена правда је базирана на концепту лјудских права и једнакости и може бити дефинисана као начин на који су лјудска права одражавају у свакодневном животу лјуди, на сваком друштвеном нивоу. Као основни узроци нарушавања друштвене правде и појаве друштвеносоцијалне неједнакости у друштву данас се могу издвојити: неписменост, сиромаштво и незапосленост. У том смислу, најугроженије су маргинализоване и посебно осетљиве групе у друштву, међу којима су избегла и расељена лица, социјално угрожени, старије особе, деца и млади, као и жртве насиља. Сиромаштво и недовољно образовање је последица незапослености али и родна неравноправност, што све чини појединца рањивим и подложним разним злоупотребама, посебно ако је претходно претрпео насиље, дискриминацију и маргинализацију.

Где је данас социјална правда у Србији? У прошлом веку, његовој другој половини, током периода социјализма, левица је неговала идеју једнакости и равноправности и омогућавала висок степен једнакости, у смислу, подизања квалитета живота, квалитета здравствене и социјалне заштите, квалитета образовања, борбе против сиромаштва, права жена, деце, старих…

Данас, у време суровог, неолибералног капитализма, где је профит изнад свега и где се све мери новцем, степен равноправности је значајно нижи него у то време и можемо слободно рећи да је на новоу борбе за људска права у 19.веку.

Левица је изгубила ону снагу и оштрину, коју је тада имала, и претворила се у своју супротност.

Шта треба да буде циљ левице у 21.веку? Да ли постоји правда и како је достићи у 21.веку?

На ова питања и још нека, покушаће да нам одговори  подпредседник  СПС-а проф.др.Предраг Марковић, на трибини Друштвена правда у 21.веку. Организатор трибине је Форум жена ГО СПС у Новом Саду.

Трибина ће се одржати у петак, 21.02.2020.године у 19 часова, у амфитеатру Спенса(улаз од суда).

Улаз на трибину је слободан!