ИЗ БРОДСКИХ ТАНКОВА „ИСПАРИЛО“ СКОРО 9 ТОНА НАФТЕ

Цариници су 9. марта 2020. године, на прелазу Бездан, приликом контроле домаћег брода открили да на њему недостаје готово 9 тона нафте.

Реч је о броду „Steel Bee“, који се за излазну ревизију пријавио празан, заједно са вучном баржом.

Детаљном контролом бродских танкова и расположиве документације утврђено је да не постоје никакви докази о томе где је и када утрошено скоро 9 тона погонског горива из бродских резервоара.

Против компаније која је власник брода, као и против 78-годишњег заповедника, држављанина Србије, биће покренут прекршајни поступак пред надлежним судом због изузимања робе испод царинског надзора.