ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У ВОЈВОДИНИ ЗАБЕЛЕЖИЛА РАСТ ОД 8,4 ОДСТО

Према речима председника Привредне коморе Војводине Бошка Вучуревића, а на основу података РЗС, које је обрадила ПКВ, индустријска производња у Републици Србији у прва два месеца 2020. године, већа је за седам одсто у односу на исти период 2019. године. 
„У АП Војводини је индустријска производња у периоду јануару-фебруар 2020. године у односу на исти период претходне године, забележила раст од 8,4 одсто. Обим производње је опао у сектору рударства и сектору снабдевања електричном енергијом, гасом и паром док је ниво активности порастао у сектору прерађивачке индустрије за 9,6 одсто, у односу на исти период претходне године. Повећање физичког обима производње забележено је у 18 од укупно 24 производне области прерађивачке индустрије покрајине“, рекао је Вучуревић.
Он је додао да укупна вредност спољнотрговинске робне размене АП Војводине током прва два месеца 2020. године износи 2,2 милијарде евра, што је за 11,6 одсто више у односу на исти период  2019. године. „Извоз робе је остварен у вредности од једну милијарду евра, што представља повећање од 11,3 одсто, а увоз робе износи 1,2 милијарди евра и повећан је за 11,9 одсто, међугодишње посматрано. Из размене се бележи  дефицит у износу од 153 милијарди евра и већи је за 15,3 одсто. Покривеност увоза извозом је благо смањена и износи 86,8 одсто (у  периоду јануар – фебр ар 2019. године је била 87,2 одсто)“, рекао је Вучуревић.
У прва два месеца 2020. године, у односу на исти период 2019. године, у Републици Србији промет робе у трговини на мало бележи раст од 14,2 одсто у текућим ценама и 12,1 одсто у сталним ценама. Такође, и на нивоу AП Војводине забележен је раст од 13,6 одсто у текућим и 11,6 одсто у сталним ценама.