JEZIK I PISANA REČ NAJZNAČAJNIJE KARAKTERISTIKE SVAKE NACIONALNE ZAJEDNICE U OSNAŽIVANJU INDETITETA

Romski jezik jedna je od najznačajnijih karika u osnaživanju romskog identiteta i sredstvo je komunikacije, socijalizacije i kulturne integracije Roma, istakao je danas za list “Dekada Roma u AP Vojvodini”, Miloš Nikolić direktor Kancelarije za inkluziju Roma.

Nikolić je naglasio da je veoma važno romskom jeziku osigurati trajnu brigu u očuvanju, razvoju i standardizaciji, a pripadnicima romske zajednice omogući služenje vlastitim jezikom. On ističe da sva objavljena dela na romskom jeziku, odnosno ona književna dela koja su napisana na romskom, a kasnije prevedana na druge jezike, utiču na proširenu društvenu potporu romskoj zajednici u Srbiji ali i u čitavom svetu.

„Za dalji napredak i očuvanje romskog jezika i kulture, poseban značaj ima Katedra studijskog programa za obrazovanje vaspitača na romskom jeziku u Vršcu, koja je jedinstvena u našoj zemlji i šire, i postoji već jedanaest godina. Do sada je kroz nju prošlo 90-ak studenata romske nacionalnosti, 35 ih je diplomiralo, dosta njih je upisalo specijalističke studije, neki već rade u svojoj struci ili kao pedagoški asistenti“, dodao je Nikolić.

Kada je reč o uvоđenju romskog jezika u službenu upotrebu, Nikolić kaže da je to još jedan važan segment sveopšte integracije romske zajednice i naglašava da će predstavnici Kancealrije za inkluziju Roma do kraja leta obići lokalne samouprave u Vojvodini u kojima postoje izgledne šanse da romski jezik postane službeni. Ova aktivnost opširnije će biti predstavljena na konferenciji za medije krajem juna, a koju će zajedno organizovati Kancelarije za inkluziju Roma i pokrajinska Vlada.

Najpoznatiji svetski lingvisti kažu da je jezik trajno dobro jednog naroda, i on mora da se neguje i sačuva od zaborava. Kako bi romski jezik izbegao izumiranje, u osnovnim školama u Srbiji je uveden izborni predmet „romski jezik sa elementima nacionalne culture“ koji se izučava u mnogim gradovima i opštinama širom naše zemlje, a naredni korak je uvođenje romskog jezika u službenu upotrebu u ovim sredinama gde to zakon dozvoljava rekao je na kraju Nikolić.

 

Za vojvodjanske: Živana Živanović