ПЕТОРО ЂАКА ЈЕ НАГРАЂЕНО СА ВУКОВОМ ДИПЛОМОМ – ПЕЦЕРО ШКОЛЯРЕ НАГРАДЗЕНИ З ВУКОВУ ДИПЛОМУ

Мали матуранти Основне школе „Јован Јовановић Змај” из Ђурђева, јуче предвече, у среду 24. јуна преславели су своје матурско вече. Школу је завршило шездесет троје ђака у четири одељења, међу њима и једно русинско у којем су була четири ђака – Лука Кухар, Иван Хромиш, Иван Скубан и Мирослав Марјанов.

Преслава је почала са дефилеом малих матуранта кроз парк у центру Ђурђева, после чега су у школском дворишту, у атријуму маломатурантима уручене специялне и Вукове дипломе. Овај догађај пратили су родитељи, браћа, сестре, родбина и другови малих матуранта. Све присутне је пре свега поздравила Љубица Клепић, директорица Основне школе „Јован Јованович Змај” која је наградила најуспишније ђаке, осемнаест маломатуранта је награђено са специјалним дипломама из појединечних предметох, а са Вуковом дипломом су награђени – Слађана Павловић, Тамара Шовљански, Душан Бараћ, Вук Вујовић и Срђан Илијин. Међу пет матураната који су добили Вукову диплому су и ђаци генерације – Слађана Павловић и Вук Вујовић. Због прекида одржавања предавња у ОШ, због Коронавируса, мали матуранти ове године нису одиграли традиционални матурски плес. На прослави је дирекорица Клепић  уручела похвалнице мајкама и сестрама малих матураната које су школски хол уредиле у свечану сали у којој је прослављено матирско вече. Међу њима су – Јованка Чавић, Данијела Остојин, Марија Шовљански, Ема Хромиш, Вида Бараћ, Јасмина Петковић, Сандра Петковић, Петина Пушкаш, Милена Илијин, Исидора Чегар, Данијела Михајловски, Вера Михаљовски и Ивана Суботин.   

Петоро ђака је награђено са Вуковим дипломама – Пейцеро школярох наградзене зоз Вуковима дипломами

Затим су маломатуранти прославу наставили у школском холу, она је тирвала до поноћи, а у једанаест сати пре поноћи Школа је традиционално за мале матуранте организовала спаљивање ватромета.

Мали матуранти у атријуму ђурђевачке школе – Мали матуранти у атриюму дюрдьовскей школи

ЧЕТВОРО ЂАКА ЈЕ ПОЛАГАЛО РУСИНСКИ ЈЕЗИК

И маломатуранти из ОШ „Јован Јованович Змај” у Ђурђеву, су прешле недеље у три дана полагали Завршни испит. Први дан, у стреду 17. јуна испит из матерњег језика, тестове су решавани из српског и русинског језика, сутрадан, у четвртак 18. јуна, тестове из математике, а у петак, 19. јуна комбиновани тест, комбиновани из пет предмета. Завршни испит је полагало свих 63 ђака, маломатураната који су били расподељени у осам учионица. Резултати тестова су објављени на сајту Министерства просвете, а сваки ђак, маломатурант са својим личним кодом може погледати своје резултате. Прекјуче, 23. јуна у периоду од осем до петнаест сати послеподне маломатуранти и њихови родитељи су могли да погледају своје урађене тестове, у ОШ.

Пре Завршног испита и маломатуранти из ђурђевачке ОШ су имали два пробна Завршна испита. Полагали су их од своје куће на компјутеру. Први такав пробни тест био је у априлу, а други у мају. Како на пробном, так и на Завршном испиту за матерњи језик, полагање српскок језика определило се 59 маломатуранта, а 4 је полагало русински језик.

Драґана Иванов школярка ґенерациї у ОШ у Ґосподїнцох

 ДРАГАНА ИВАНОВ ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ У ОШ У ҐОСПОЂИНЦИМА

Од четири места Општине Жабељ и четири основне школе, русински језик се редовно изучава у ОШ у Ђурђеву, а факултативно и у ОШ у Ђурђеву и у ОШ у Госпођинцима. Ове школске године за ђака генерације у Основеј школи „Жарко Зрењанин” у Госпођинцима одабрана је Драґана Иванов, чији је труд у осмогодишњем школовању награђен и са Вуковом дипломом. Иначе, Драгана је у свом основношколском образовању редовно изучавала русински језик, радо одлази у гркокатоличку цркву у Госпођинцима, а волела би да упише Економску школи у Новоме Саду, или Исидорину гимназију језички смер која се такође налази у Новоме Саду. 

И у ОШ у Госпођинцима је недавно прослављена мала матура, а преславело ју је 34 маломатуранта.

За војвођанске.рс : С. Саламун 

 

 

Дефиле малих матуранта у ђурђевачком парки – Дефиле малих матурантох у дюрдьовским парку (2)

ПЕЦЕРО ШКОЛЯРЕ НАГРАДЗЕНИ З ВУКОВУ ДИПЛОМУ

Матуранти Основней школи „Йован Йованович Змай” з Дюрдьова вчера предвечером, стреду 24. юния преславели свой матурски вечар. Школу закончели шейдзешат тройо школяре у штирох оддзелєньох, медзи нїма и єдно руске у котрим були штверо школяре – Лука Кухар, Иван Хромиш, Иван Скубан и Мирослав Марянов.

6 Специјалне дипломе и похвалнице из свих предмета доделила је директорица школе Љубица Клепић – Специялни дипломи и подзекованя додзелєла директорка школи Любица Клепич

Преслава почала з дефилеом малих матурантох през парк у центре Дюрдьова, после чого у школским дворе, у атроюму маломатурантом уручени специялни и Вуково дипломи. Тоту подїю провадзели родичи, браца, шестри, родзина и товарише малих матурантох. Присутних привитала Любица Клепич, директорка Основней школи „Йован Йованович Змай” котра наградзела найуспишнєйших школярох, осемнац маломатурантох наградзене зоз специялнима дипломами зоз поєдинєчних предметох, а медзи нїма з Вукову з диплому наградзени – Сладяна Павлович, Тамара Шовлянски, Душан Барач, Вук Вуйович и Срдян Илиїн. Медзи пейц школярох котри достали Вукову диплому була и двойо школяре котри вибрани за школярох ґенерциї – Сладяна Павлович и Вук Вуйович. Пре претаргнуте отримованє преподавньох у ОШ, пре Коронавирус, мали матуранти того року нє виведли традицийни матурски танєц.

Све присутне је поздравила директорица Љубица Клепић – Шицких присутних поздравела директорка Любица Клепич

Дирекорка Клепич уручела и подзекованя мацером и шестром малих матурантох котри школски гол ушорели до святочней сали у котрим преславени матирски вечар. Медзи нїма – Йованка Чавич, Даниєла Остоїн, Мария Шовлянски, Ема Хромиш, Вида Барач, Ясмина Петкович, Сандра Петкович, Петина Пушкаш, Милена Илиїн, Исидора Чеґар, Даниєла Михайловски, Вера Михальовски и Ивана Суботин.   

Маломатуранти потим преславу наставели у голу школи, вона тирвала до пол ноци, а на єденац годзин пре пол ноци Школа традицийно за малих матуранох орґанизовала випальованє огньомету.

Мајке, сестре и наставнице малих матураната су припремиле свечану салу – Мацери, шестри и наставнїци малих матурантох пририхтали святочну салу

ШТВЕРО ШКОЛЯРЕ ПОКЛАДАЛИ РУСКИ ЯЗИК

И маломатуранти з ОШ „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, прешлого тижня у трох дньох покладали Закончуюци испит. Перши дзень, стреду 17. юния испит зоз мацеринского язика, та ришовани тести зоз сербского и руского язика, ютредзень, штварток 18. юния, ришовали тест зоз математики, а пияток, 19. юния комбиновани тест, комбиновани зоз пейцох предметох. Закончуюци испит покладали шицки 63 школяре котри були розпоредзени до осем учальньох. Резултати тестох обявени на сайту Министерства просвити, а кажди школяр зоз своїм особним кодом може опатриц свойо посцигнути резултати. Позавчером, 23. юния у периодзе од осем по петнац годзин пополадню маломатуранти и їх родичи у ОШ могли опатриц свойо поробени тести.

Пред Закончуюцим испитом и школяре зоз Основней школи „Йован Йованович Змай” мали два пробни Закончуюци испити котри покладали зоз своїх домох на компютеру. Перши таки пробни тест бул у априлу, а други у маю. Як и на пробних, так и на Закончуюцим испиту за мацерински язика, покладанє сербскоґо язика опредзелєло ше 59 маломатурантох, а 4 за покладанє руски язик.

ДРАҐАНА ИВАНОВ ШКОЛЯРКА ҐЕНЕРАЦИЇ У ОШ У ҐОСПОДЇНЦОХ

Од штирох местох Општини Жабель и штирох основних школох, руски язик ше поряднє виучує лєм у ОШ у Дюрдьове, а факултативно и у ОШ у Дюрдьове и у ОШ у Ґосподїнцох. Того року за школярку ґенерациї Основей школи „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох вибрана Драґана Иванов, чийо намагня у осморочним школованю наградзени и зоз Вукову диплому. Иншак, Драґана у своїм основношколским образованю поряднє виучовала руски язик, дзечнє ходзи до грекокатолїцкей церкви у Ґосподїнцох, а любела би уписац Економску школу у Новим Садзе, або Исидорову ґимназию язични напрям котра ше тиж находзи у Новим Садзе. 

И у ОШ у Ґосподїнскей нєдзавно преславена мала матура, а преславели ю 34 маломатуранти.

За войводянски.рс : С. Саламун