ЦАРИНА НИЈЕ УЗРОК ПОВЕЋАНИХ ТРОШКОВА ДОПРЕМЕ ПОШИЉАКА

Након паушалних оцена изнетих на појединим потралима, које су потом и медији пренели, Управа царина ради истинитог информисања јавности доставља детаљно објашњење о поступању са поштанским пошиљкама.

Што се тиче навода да пошиљке мале вредности “масовно нестају“, наглашавамо да евентуално може бити речи о њиховом кашњењу услед обуставе авио саобраћаја на самом почетку пандемије корона вируса. Транспорт је тада био у прекиду, што је изазвало кашњења дела међународних пошиљака у трајању од око три месеца. Тако се дешавало да део пошиљака послатих из Кине у фебруару и марту до Србије дође у јуну и јулу. 

Понекад се дешава да нам се грађани обрате са жалбом да се у пошиљкама не налази увек она роба коју су очекивали, те да сумњају да је неко „присвојио“ један део садржаја. С тим у вези, треба рећи да пакете комисијски отварају поштански и царински службеници, у просторијама која су 24 часа комплетно покривене видео надзором.

Притом треба имати у виду да се за евиденцију и претрагу статуса регистрованих поштанских пошиљака користи универзална међународна поштанска апликација Светског поштанског савеза. 

Указујемо да се поштанске и експресне пошиљке, све  време, од пријема до уручења, увек налазе искључиво у простору ЈП Пошта Србије или просторијама оператора, у које царински службеници немају право самосталног приступа.

Поштански службеник царинику подноси на увид садржај пакета, ради узимања свих података потребних за царињење робе, након чега се садржај најчешће враћа у исту амбалажу, осим у случајевима када је неопходна нова. Све се ово чини тако да не дође до видне повреде омота, или садржине пошиљке.

Пакети се обавезно обезбеђују унакрсним повезивањем канапа, на чијим крајевима се ставља поштанска пломба. У случају да пошиљка подлеже наплати царинских дажбина на пошиљку се ставља налепница „ОЦАРИЊЕНО“, а уколико не подлеже, налепница „ОСЛОБОЂЕНО ОД ПЛАЋАЊА ЦАРИНЕ“.

Сви пакети који садрже робу која подлеже царинској контроли и/или наплати дажбина се отварају, а контроли, односно отварању пакета, може присуствовати и прималац пошиљке или особа коју је за то овластио.

Цариник врши увид у садржај пакета и пореди га са пратећом документацијом, а да притом ни у једном тренутку није сам.

Како се из свега наведеног лако може закључити коју врсту контакта царински службеник има са пристиглом поштанском пошиљком и њеним садржајем, а имајући у виду да се царински прописи нису мењали, јасно је да поступање царинског органа ни у ком случају не може бити узрок повећаних трошкова допреме.