ПОТПИСАН СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ И ИНСТИТУТА ЗА МЕДИЈАЦИЈУ, ПРЕГОВАРАЊЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

У Привредној комори Војводине потисан је споразум о сарадњи између представника Привредне коморе Војводине и Института за медијацију, преговарање и јавне политике. Потписници споразума председник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић и посредник у решавању спорова  Милан Криловић сагласни су да се успоставља  основ за сарадњу  , кроз заједничко деловање и промоцију посредовања у решавању спорова .  Договорено је да ће предтавници Института за медијацију организовати заједно са Привредном комором Војводине једнодневно предавање како би се привредницима представио значај медијације.   Договорено је и оснивање  Регионалног центра за посредовање у решавњу спорова у привреди, који ће се поред решавања спорова између домаћих привредних субјеката, односити и на решавање међународних привредних спорова.

У Републици Србији постоји законски оквир за медијацију . Пракса европских земаља говори о томе да се медијација показала као много бржа, и јефтинија од парничних поступака између привредних субјеката.