У ЦАРСТВУ ПТИЦА У КОВИЉСКОМ РИТУ

Специјални резерват природе „Ковиљско-петроварадински рит“ представља комплекс барско мочварних и шумских екосистема. Због изузетних природних вредности проглашен је за међународно значајно станиште птица и биљака. Налази се у југоисточној Бачкој, 20км од Новог Сада и 60км од Београда у непосредној близини аутопута.

Заузима подручје средњег тока Дунава и највећа вредност овог простора су очуваност и разноврсност карактеристика ритова као што су аде, рукавци, баре и мочваре. Исто тако су интересантне бујне биљне заједнице ритова, шуме, ливаде, трстици, шевари. Од животињског света преко 200 врста птица и богатство рибом, нарочито присуство ретких и проређених врста.

Посебан значај овом простору даје Манастир Ковиљ, који смо посетили. Локалитет Тиквара се простире у непосредној близини манастира, уз насип. Ту се налази Еколошко едукативни центар односно учионица на отвореном и осматрачница за птице са које се пружа поглед на околну шуму и баре.

Локалитет Шлајз је један је од најпосећенијих и најатрактивнијих у читавом резервату. Најближи је насељу Ковиљ и окупља љубитеље природе. Посетиоци се освежавају у летњем периоду, а за пецароше постоји могућност изнајмљивања чамаца. Ми смо уживали на сунцу уз пријатне звуке птица. Мештани као да су на то навикли, док смо ми овде први пут. Одушевњени родама које се шетају свуда, сликали смо их у свим позама. Локвањи и шума преливају се у води и одједном је све у нијансама зелене.

Ови предели пружају изванредне могућности са аспекта развоја туризма. Ради се на постављању клупа, столова, надстрешница, инфо табли и успостављању туристичко едукативне стазе. Цео резерват је под заштитом као природно добро од изузетног значаја. Свакако заслужује да га бар некад посетите, било организовано или самостално. Ми смо пуно видели, још више доживели и враћамо се препорођени.

За Грађански лист текст и фотографије: Ивана В.