ДРИ ПОЗИТИВНО ОЦЕНИЛА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ

Државна ревизорска институција је, другу годину заредом, дала позитивно мишљење након ревизије консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета АП Војводине.

У извештају ДРИ се наводи да су финансијски извештаји о контроли буџета за 2019. годину припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са прописима.

Подсећамо да је ДРИ дала позитивно мишљење и на извештаје о контроли покрајинског буџета за 2018. годину. То је било прво позитивно мишљење које је ова институција, од почетка свог рада, дала на неки финансијски извештај о контроли буџета у систему територијалне организације коју чине локалне самоуправе и аутономне покрајине.

Покрајинска влада ће, као и до сада, одговорно и професионално наставити да реализује све циљеве из програма свог рада, у складу са приоритетима, како би се обезбедио бољи живот грађана Војводине у свим сегментима.