СИСТЕМСКО СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ

На подручју општине Врбас почела је акција кошења амброзије. Eкипе „Зеленила“ раде на сузбијању ове једногодишње коровске биљке које највише има на ободу града, у њивама, виноградима и поред канала.

ЈКП Комуналац Врбас уништава амброзију по налогу  Општинске управе Врбас -одсек за заштиту животне средине. Радови су почели данас у Милетићевој улици на простору дечијег игралишта. Акција системског сузбијања амброзије обављаће се уз путне и уличне појасеве, раскрснице и мостове.

Полен амброзије је један од најјачих природних алергена. Највеће вредности концентрације полена амброзије у ваздуху забележене су у другој половини августа и првој половини септембра. Ширење амброзије велики је еколошки проблем и опасно је не само по здравље људи већ и за пољопривредна подручја.