ЕКОНОМСКА РАЗГЛЕДНИЦА ВОЈВОДИНЕ

Привредна кретања у АП Војводини редовно приказујемо на месечном , а анализе правимо на шестомесечном нивоу.   То су показатељи који дефинишу привредни амбијент у покрајини. Последњи – шестомесечни  осликава привреду коју је погодила пандемија  Ковида- 19.

Већ смо истицали да је ситуација у Војводини, и у доба пандемије осликала раст индустријске производње од 12, 6 % у јуну у односу на мај текуће године. За првих шест месеци војвођански привредници реализовали су 40. 9 % укупне спољнотрговинске размене аграра Републике Србије.

Поред приказа у текућој  у нашој економској разгледници приказали смо вредности као што су БДП Србије, Индустријска производња Војводине, промет робе у трговини на мало , спољнотрговинска размена, стање на тржишту рада у последњих пет година. Упоредним методама, ти прикази показују вредности које су у покрајини су константном расту каже председник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић.

Привредна комора Војводине , са основним циљем да заступа интересе својих чланова и подтиче привредну активност , управо разгледницом омогућава праћење текућих и процену будућих привредних кретања, као и боље сагледавање привредног амбијента у целини каже Вучуревић.

Детаљну привредну разглединицу Војводине са графиконима можете погледати ОВДЕ.