ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ ДР НЕНАД ИВАНИШЕВИЋ САСТАО СЕ СА ПРЕДСЕДНИКОМ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ВОЈВОДИНЕ ГОРАНОМ МИЛИЋЕМ

Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић одржао је данас састанак са председником Савеза самосталних синдиката Војводине Гораном Милићем. Било је речи о актуелној ситуацији у области синдиката и локалних социјално-економских савета, о стању на тржишту рада и у привреди, са посебним акцентом на туризму као грани привреде која је веома погођена актуелном кризом насталом услед пандемије вируса ковид 19.

Оцењено је да је конструктивни дијалог са СССВ-ом, као једним од најрелевантнијих социјалних партнера, од изузетне важности за креирање финансијских, али и нефинансијских подстицајних мера намењених наведеним друштвеним категоријама, као и целој привреди.

Покрајински секретар Иванишевић истакао је да је један од најважнијих циљева превазилажење изазова и проблема који су евидентни у овим ресорима, уз пружање помоћи туризму, као и очувању радних места. Он је додао да су помоћ и искуство СССВ-а, његове управе, чланица, сарадника и социјалних партнера веома важни за креирање предстојећих мера Секретаријата.

Учесници састанка су се усагласили око даљих корака у оквиру постојеће сарадње, посебно истакавши јачање трипартитног дијалога и положаја појединих угрожених друштвених категорија.

Иванишевић ће се у наредном периоду састати и са представницима Покрајинског социјално-економског савета са којима ће разговарати, између осталог, и о питању помоћи постојећим локалним социјално-економским саветима на територији АП Војводине, али и о оснивању нових.